Allah Sabredenlerle Beraberdir

148. sayı İbadet

“Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir.
Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.”
Hadis-i ?erif (Müslim, Zekât, 124)

Bediüzzaman Hazretleri, Mek­tû­bât isimli risâlesinde “Mu­hak­kak ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (2/153)” ayetini tef­­sir ederken üç çeşit sabırdan bah­­setmektedir. Bunları; gü­nah­­­lara karşı sabır, musibetlere kar­­şı sabır ve ibadetler üzerine sa­­bır şeklinde özetleyebiliriz. Bu­­ra­da bu sabır çeşitleri arasındaki, musibetlere karşı sabır üzerinde duracağız.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?