Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası

143. sayı Kültür ve Medeniyet Tarih

1843 yılında kurulan Hereke Fabrikası, 1845’de yeni yapılmakta olan sarayların döşemelik ve perdelik ihtiyacını karşılamak üzere Hereke Fabrika-i Hümayunu adıyla üretime geçmiştir. Osmanlı Dev­leti’nin o tarihe kadar ipekli dokuma alanında kurduğu en kapsamlı fabrikadır. Geleneksel Os­manlı halıcılığında bir dönüm noktası sayılabile­cek 1891 yılında, Hereke Fabrika-i Hümayunu, kuruluşundan yaklaşık yarım asır sonra, yüz adet yeni tezgâhla halı üretimine başlamıştır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?