Almanya’nın Samimiyetsizliği

142. sayı Eğitim

Denge Siyaseti
Sultan II. Abdülhamid’in Mâ­beyn Başkâtibi Tahsin Paşa, ha­­tıratında Sultan’ın dış siya­se­­­tini şu cümlelerle özetliyor­du: “Sultan Hâmid’in siyaset-i hâ­riciyede mesleği şu idi: Rus­ya’yı idare etmek, İngilte­re ile asla mesele çıkarmamak, Al­manya’ya istinâd etmek, Avus­­turya’nın gözünün Ma­ke­­don­ya’da olduğunu unutmamak di­ğer devletlerle mümkün mertebe hoş geçinmek, Balkanlar’ı birbirine karıştırıp Bulgarlar ve Sırplar ve Yunanlar arasında nifak ve ihtilaf yapmak.” (Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları, Boğaziçi Yayınları, Sayfa 85)

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?