Gelişmenin ve İlerlemenin Esasları

140. Sayı Eğitim

ARİF EMRE GÜNDÜZ

“Ehl-i İslâm dünyaya ve hırsa sevk olunmağa ve teşvik edilmeğe muhtaç değildirler. Terakkiyât ve asayişler, bununla te’mîn edilmez. Belki mesâîlerin tanzîmine ve mâbeynlerindeki emniyetin te’sîsine ve teâvün düstûrunun teshîline muhtâcdırlar. Bu ihtiyâç da, dînin evâmir-i kudsiyesiyle ve takvâ ve salâbet-i dîniye ile olur.”
(Bedîüzzaman Saîd Nursî, Lem’alar, Sayfa 128)

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?