Türk Hat Sanatı: Divani Yazı

137. Sayı Kültür ve Medeniyet Tarih

MUSTAFA YILMAZ

Terim olarak, padişahın iradelerini emirlerini, buyruklarını yazmak için kullanılan yazı anlamına gelmektedir.

Dîvânî, Dîvân’a mensup demektir. Dîvânî yazı devletin resmî yazısı olup, hemen hemen bütün fermanlar, nâmeler, buyruklar ve mühimme defterlerinde bu yazı kullanılmıştır. Mühim emirler ihtiva eden fermân veya beratın bazı kelimelerinin silinip yerine başka bir şey yazılmasını önlemek için dîvânî’de harfler ve kelimeler birbirine çok yakın, birleşik ve girift bir şekilde yazılması hususi bir maksat taşımaktadır. Aynı resmî işler için Araplar Tevkiî, İranlılar ise Ta’lik yazısını kullanmışlardır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?