Nurdan Ölçüler

134. Sayı Risale-i Nur

ZAFER ZENGİN

Üstadımız Neden Ciddi Talebeler İstiyordu? (2)

Hz. Üstad: “Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risâle-i Nûr şâkirdlerinin bir şahs-ı manevisi var, şüb­hesiz o şahs-ı manevi, bu zamanın mühim büyük bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı manevinin parmaklarıdır. Kendi nok­ta-i nazarımda liyakatsiz olduğum hal­de, haydi hüsn-ü zannınıza binaen bu faki­re bir üstâdlık ve tebeiyet noktasında bir âlim vazi­yetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben üm­mî ve kalemsiz olduğum için, sizin ka­lem­­leriniz benim kalemim sayılır, hadiste gös­terilen ecri alırsınız.”

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?