Sanal Âlemde Gasp Edilen Özneliğimiz

132. Sayi Eğitim

O?UZ DÜZGÜN

İnternetin ve bilhassa da sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüz insanı, –sözde- ikinci bir varoluş alanı daha keşfetmiş oldu. “Cogito ergo sum” (Düşünüyorum öyleyse varım) çıkarımıyla, kendi mevcudiyetini ratio-reason (aydınlanma aklı) temelinde, tefekkürî olarak haklılaştıran modern insan, buradan yola çıkarak diğerlerinin de kendisi gibi var olduğu sonucuna ulaştı. Aslında var olmanın bu idealist temellendirmesi, “varlık gerçekten var mıdır?” sorusuna bir cevap olarak ortaya çıkmıştı. Descartes, modern insanın öncüsü olarak buna benzer bir soru sordu ve özetle “varoluştan şüphe duyabildiğime göre bizatihi bu şüphenin kendisi sebebiyle, o sorudan şüphe duymayarak varlığımı idrak ediyorum, o halde varlık benim düşüncemdir ve o halde ben de varım” benzeri bir cevaba ulaştı. Aslında bu cevap, “Hümanizm” olarak adlandırılan; “insanı” varlığın merkezine koyup ilahlaştırma sürecinin de tetikleyicisi oldu.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?