Risale-i Nur’u Yazmanın Önemi

132. Sayi Risale-i Nur

Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risalesinin sonundaki Yazı Mektubunda iki hadis-i şerife dayanarak Risale-i Nur’u yazanların yüz şehid sevabı kazanabileceğini bildirmektedir.

Risaleleri yazmanın iki büyük temel faydası vardır. Birincisi Kur’an harfleriyle okuyup yaz­mayı öğrenmektir. İkincisi bu kuvvetli iman derslerini bizzat eliyle çoğaltmaktan gelen çok büyük sevapları kazanmaktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risalesinin so­nundaki Yazı Mektubunda iki hadis-i şerife dayanarak Ri­sale-i Nur’u ya­zanların yüz şe­hid sevabı ka­za­nabileceğini bil­dirmektedir. Ay­­nı mektubun haşiyesinde ise Ri­­sale-i Nur’u yazmanın beş çe­şit iba­det ma­nası taşıdığı şöy­le anlatıl­mak­tadır:

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?