Kanayan Yara: Ortadoğu

132. Sayi Tarih

ZEYNELABİDİN YILDIRIM

“Ortadoğu” isimlendirmesi müsteşrik ve oryantalistlerindir, bizim değil. Biz buraları, Kanuni’nin Fransuva’ya: “…Acem’in ve ?am’ın ve Haleb’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir’in ve Kürdistan’ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin padişahıyım” cümleleriyle yazdığı mektubunda dediği gibi, mezkûr vilayetlerle birlikte anarız. Orada yaşayan tebaayı da zikrederiz.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?