Din ve Hayat

131. Sayı İnsan

MUHLİS KÖRPE

Din ile hayatı birbirinden ayırmanın yani kābil-i tefrik etmenin mümkün olduğunu zannedenler her türlü felâkete sebebdirler

II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplardan ibaret olan şu Jön Türkün büyük bir hatası vardı. Onlar bilmedi, bilemedi o bizdeki din, hayatın esasıdır. Evet, bu milletin tarihine, hayatına, kültürüne ve ahvaline bakılırsa görülecektir ki bu millet İslamiyet ile ruhunu terakki ettirdi.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?