Risâle-i n3ur ve Tasavvuf

131. Sayı Risale-i Nur
Risâle-i n3ur ve Tasavvuf

İDRİS TÜZÜN

Risalelerde tasavvuf ele alınırken genel olarak şu beş madde üzerinde durulur:

  1. Ehl-i keşif ve ehl-i keramet olan evliyanın vahdaniyete, risalete ve haşre delil olmaları.[1]
  2. Tasavvufa hücum edenlere karşı tasavvufun müdafaa edilmesi.
  3. Tasavvufla ilgili bazı konuların izah ve ispatının yapılması. [2]
  4. Vahdetü’l-Vücudla ilgili konuların tahlili.
  5. Risâle-i Nûr mesleğinin tasavvuf mesleğinden farklı oluşu ve bu farkların izahı. [3]
Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,