Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

124. Sayı Risale-i Nur

MUSTAFA TOPÖZ

İttihad-ı İslâm’ın Tarifi

İttihad, cehaletle olmaz. İttihad, imtizac-ı efkârdır. Yani fikirlerin ve düşüncelerin birbiriyle kaynaşması ve uyuşmasıdır. Aynı fikirler, düşünceler ve duygular etrafında İslâm milletlerinin ortak bir duruş göstermesi ve birbirleriyle fikren uyuşarak ittifak halinde hareket etmeleri demektir. Bu da ancak bilgi ve marifetin nuruyla mümkündür.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?