Tarih

Referans noktası İslam olmayanlardan, aydınlanmayı vahiy çizgisinde aramayanlardan, “ilahi nizam” kavramına fikir dünyasında yer ver­meyenlerden “fetih/işgal” kav­ramlarını birbirinden ayırt etmelerini beklemek bey­­hude bir çabadır. İslam’la ku­tup­­laşmayı tercih edenlere gö­re zulüm 1453’te başlamıştır. Keş­ke hakikati bilselerdi…

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Darende Ulu Camii Malatya’nın Darende ilçesi, Zaviye Ma­hallesi’nde bulunan Ulu Caminin ki­tabesi bulunmadığından yapım tarihi bilin...[Devamını Oku]

Evliya Çelebi Yolu

ARİF EMRE GÜNDÜZ Dua edip dedim tarihin ey daniş! Bu mebnanınZemin durdukça dursun bu bina-yı asuman-asa Evliya Çelebi SeyahatnamesiOsmanlı klasik dön...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ 1 Kasım 1928 Kur’an Harfleri DeğiştiBu konuyla ilgili Kazım Karabekir 1923’te şunları söylemiştir. “Acaba bu Latince kabul edilebili...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Tevâfuklu Kur’ân’ı yazmakHüsrev Efendi Hazretlerine nasib oldu Bedîüzzaman Hazretleri, Kur’ân-ı Kerîm’in Ayet Berkenâr ölçüsünü orta...[Devamını Oku]

Hattat Şeyh Hamdullah Efendi (1429 – 1520)

MUSTAFA YILMAZ Osmanlı hat Ekolü’nin kurucusu olan Hat­tat Şeyh Hamdullah Efen­­di ay­nı zamanda okçuluğu ile de meş­hur­dur. İsmin başında bulunan Şe...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Bedîüzzaman Hazretleri’nin Tevafuklu Kur’ân Yazdırmaktaki Gayesi Üstâd Hazretlerinin Tevafuku Kur’ân’ı yazdırmaktaki en ...[Devamını Oku]

Millet Kazandı: Yeni Bir Çağ Başlıyor

TRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Kaderi Birbirine Bağlı Coğrafyalar Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın kavuştuğu, insanlık tarihinin başladığı, semavi dinin y...[Devamını Oku]

Ömer Halisdemir’e Mektup!

ENES KARA Ankara Kızılay’da nöbet için beklerken Metro Camiinde yatsı namazı kılarken birden kalbime geldin; namazda bir türlü aklımdan çıkmadın, içim...[Devamını Oku]

15 Temmuz: Müslümanlar Kardeştir!

METİN UÇAR İslam Dünyası Türkiye’nin Yanında! 15 Temmuz gecesi Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde Türk Milleti menfur bir darbe girişi...[Devamını Oku]

Celî Sülüs Kitâbeler

MUSTAFA YILMAZ Lugatte “âşikâr, iri, büyük” manalarına gelen celî, ıstılah olarak hat sanatında bir yazı cinsinin, meşk kaleminden daha kalın kalemle ...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Hüsrev Efendi’nin Yazılarındaki Şirinlik Hüsrev Efendi’nin yazılarındaki şirin­­lik, Bedîüzzaman Hazretleri tarafından çok be­ğenilm...[Devamını Oku]

İslâm Süsleme Sanatında ve Mimarîde Geometrik Desenler

MUSTAFA YILMAZ Geometrik desenler İslâm sanat ve mimarisinin en belirgin görsel ifa­deleri arasında yer almaktadır. Sa­nat­ta geometrinin kullanımı yü...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,