Tarih

Referans noktası İslam olmayanlardan, aydınlanmayı vahiy çizgisinde aramayanlardan, “ilahi nizam” kavramına fikir dünyasında yer ver­meyenlerden “fetih/işgal” kav­ramlarını birbirinden ayırt etmelerini beklemek bey­­hude bir çabadır. İslam’la ku­tup­­laşmayı tercih edenlere gö­re zulüm 1453’te başlamıştır. Keş­ke hakikati bilselerdi…

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Tevafuklar Davanın Hak Olduğunu İspatlıyor Tevâfukât-ı latîfedendir ki, Ramazan Bay­ra­mı’ndan bir gün evvel, Hüsrev, Mu’cizât-ı Enbiyâ’daki Sırr-ı İ’câz’ı (20. Söz) yazarken bayramın gecesinde bitirdi. Risâ­ledeki sayfaların başlarındaki eliflerde (84 adet gelmekle) bayrama işaret eden ‘iyd’ (bay­ram) (lafzının ebced değeri olan 84) çık­mış. Aynı günde Hâfız Ali Telvîhât-ı Tis’a...[Devamını Oku]

Nasıl Başarılı Oldular?

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri: Bir insana kâfi gelmeyecek kadar az yer ve az uyurdu. “Fıtrî uyku beş saattir” derdi. Yatsı namazını kılınca fazla beklemez hemen ya­tardı. Gece erken kalkar, Teheccüd Na­mazını kılardı. Evradlarını, bütün dualarını sa­bah namazına bir saat kala bitirirdi. Son­ra el­lerini dergâh-ı İlahiye açar, uzun uzun dua ederdi. Bu dua bir saat devam ederdi. … Ve kendi yazdı...[Devamını Oku]

Okçuluk ve Nişantaşları

MUSTAFA YILMAZ Kur’ân-ı Kerim’de Enfal Suresi’nin 17. âyeti şöyledir: “Attığın zaman da (sen) atmadın, fakat Allah attı! (Oku Allah’ın yardımıyla attın)” bu âyetin okçulukla ilgili olduğu kabul edilmiştir. Ok­çulukla ilgilenenler bu âyeti levha olarak yaz­dırıp evlerinin duvarlarına asarlardı.

Üç Belde (Bilâd-ı Selâse)

ARİF EMRE GÜNDÜZ Haliç’in herhangi bir noktasından Eyüp’e doğru bakanlar, Peygamber Efendimizi (asm) ve onu evinde ağırlayan Eyüp Sultan’ı hatırladıkları gibi, Asr-ı Saadetten gelen fetih müjdesini de hiçbir zaman unutmadılar.

Araplar Birinci Dünya Savaşında Bizi Arkadan Vurdu Mu?

Yıllarca Türkiye’de Arapların birinci dünya savaşında bizi arkamızdan vurduğu iddia edilerek, halkımızın Araplara düşman olması sağlanmak istenmiştir. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı, İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla da savaştığı halde, nedense bu milletlere karşı bir düşmanlık değil de Araplara karşı bir düşmanlık körüklenmektedir. Üstelik bize düşman olup bizimle savaşan milletlerin kurduğu Avru...[Devamını Oku]

Parlak Bir Gelecek / Müşevveş Bir Mazi

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Bugün; dünün, geçmişin, mazinin üzerine inşa edildiği gibi, istikbalin inşası da bugünün üzerinde yükselmektedir. Geçmişin, mazinin değerlendirilmesi, yorumlanması, eleştirilmesi bugün söz konusu olduğu gibi, istikbalin herhangi bir zaman diliminde de bugünler değerlendirilecek, yorumlanacak, eleştiri veya takdirler söz konusu olacaktır.

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Daha 5-6 Yaşlarında Sabah Namazlarını Cemaatle Kılıyordu Bedîüzzaman Hazretlerinin en yakın ta­lebesi ve hayru’l-halefi Hüsrev Efendi, ço­cukluk yıllarında iken ileride dine yapaca­ğı büyük hizmetlerin habercisi hükmünde gayet dindâr bir hayat yaşamaya başlamıştı. Henüz beş altı yaşlarında sabah namazlarını cemaatle kılmaya başlamış, çok geçmeden büyüklerin zikir meclisine dâhil ...[Devamını Oku]

İngiltere’de İslam 5

HAMZA BERAT İngiliz Dinarındaki Tevhid-i ?erif Devirler içinde kültürler birbiriyle mü­na­sebet kurmuş ve birbirlerini etki­le­miştir. Az bilinse de, batı kültür ve ede­biyatı, İslam kültür ve medeniyetinden pek çok şekillerde ve yüzlerce numunelerle etkilenmiş­tir.

Kümbetler

MUSTAFA YILMAZ Selçuklu Kümbetleri Selçuklu mimarisinde, cami ve med­reselerin yanı sıra türbelerin de önem­li bir yeri vardır. Bu yapıların dört duvarlı ve üzeri kubbeyle örtülü olan­larına türbe, silindir ya da çokgen biçimli olan üzeri koni biçiminde çatıyla örtülü olanlarına kümbet denilmektedir.

Editör’den

METİN UÇAR Çok Geç Olmadan Çanakkale bir savaştan daha fazlasıydı. Bir çağı açıp diğer çağı kapatmış olma­sa da bütün dengeleri alt üst etmişti Çanakkale. Mu­halif devletlerin niyet­leri kursaklarında kalmış, emellerini ertelemek durumunda kalmışlardı. Aynı zamanda Hila­fetin kapısı Çanakkale’den geçiyor olması, ters bir durumda bütün âlem-i İslam’ı zora sokacak bir durumdu.

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Pertevniyal Vâlide Câmii Sultan Abdülaziz’in annesi, Pertevniyal Vâlide Sultân tarafından yaptırılmıştır. İnşaatına 1867 senesinde başlanmıştır.

Hilafetin Kapısı Çanakkale

SAİD ÖKSÜZ Çanakkale dediğimizde aklınıza neler geliyor diye sorsak; hepimizin aklına gelen, Çanakkale’nin boğazı, denizi, suyu, havası gibi güzellikleri midir? Ya da Çanakkale’de tüm dünyaya karşı verilen müthiş mücadele mi? Tabi ki bu soruyu sorduğumuz kişilerin birçoğunun aklına gelen şey, Çanakkale Savaşı ve Çanakkale’de verilen ve ‘hasta adam’ ayaklanmış dedirte­cek derecede şiddetli olan müc...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?