İnsan

Kâinatın en önemli varlıklarından birisi belki birincisi insandır. Dolayısıyla insan nedir diye soracağımız suale verilecek cevabı, elbette bütün kâinat ve içindekilerle birlikte insanı da yaratan Rabbimiz verecektir. Ve vermiştir de…

ADL İsminden Yansıyanlar 7

İDRİS TÜZÜN İnsan Vücudunda Sıhhat ve Denge (3) Örneğin, aynı yaşta ve aynı cinsten bir gurubun boyları ölçülecek olsa, bunların en kısa boyludan en uzun boyluya kadar bir sıraya girdiği görülür. Ancak ilginç olan nokta, bunlardan pek azının çok kısa boylu, pek azının çok uzun boylu, büyük çoğunluğunun ise orta boylu olmasıdır.”

“Hayatsız Vücûd, Adem Gibidir”

MUHLİS KÖRPE İnsanlar için varlıkları keşfetmek, onları görmek ve tanımak yüce Allah’ın yarattığı ışık ve hayat sayesinde mümkündür. Yani hayat ve aydınlık birer kâşiftir. Çünkü insanlar hayat ve aydınlık sayesinde varlığı algılamaktadır. Göz nimeti sayesinde etrafını görmektedir. Çevresinde olan bitenden haberi olmaktadır. Bu sayede insan varlıklar hakkında bir fikir sahibi olmaktadır.

Beşerin Zulmü, İsrafı ve Kirliliği

İDRİS FERİD Üstad Bediüzzaman şöyle diyor: Ey israflı, iktisadsız! Ey zulümlü, adaletsiz! Ey kirli, nezafetsiz bedbaht insan!

Parlak Bir Gelecek / Müşevveş Bir Mazi

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Bugün; dünün, geçmişin, mazinin üzerine inşa edildiği gibi, istikbalin inşası da bugünün üzerinde yükselmektedir. Geçmişin, mazinin değerlendirilmesi, yorumlanması, eleştirilmesi bugün söz konusu olduğu gibi, istikbalin herhangi bir zaman diliminde de bugünler değerlendirilecek, yorumlanacak, eleştiri veya takdirler söz konusu olacaktır.

Doğruluk Hakkında Ayet ve Hadisler

Ayet-i Kerimeler “Ey İman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla (doğrularla) beraber olun!” (Tevbe Suresi, 119)

Ben Kendimi Beğenmiyorum

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Ben kendimi beğenmiyorum; beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenâb-ı Hakk’a çok şükür, beni kendime beğendirmemiş.” Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretleri

Yalan Bütün Kötülüklerin Esasıdır

DR. MUHAMMED BOSTAN Kizb yani yalan ve yalancılık, gerçeğe uygun olmayan sözün aldatmak maksadıyla söylenmesidir. Zıddı ise sıdk yani doğruluktur. Kuran-ı Kerim’de Allah Teâlâ, “Yalan sözden sakınınız!” (Hac, 22/30) buyurmaktadır.

Kendimizi Hesaba Çekmeye “Değer”

İBRAHİM SARITA? Muhasebe hasleti “değer”leştirilmeli, bir program dâhilinde terbiye metodu haline getirilmelidir. Özellikle gençlerimizin iç dünyalarından kopuk, kendileriyle hesaplaşmaktan uzak vaziyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu yöndeki ihtiyaç daha iyi anlaşılacaktır.

Kulluk, Kulluk ve İllâ Kulluk

KUDRET U?UR Hazret-i Süleyman (as) O ki, Hz. Süleyman (as)’dı. O, Hz. Davud’a verilen hayırlı bir armağandı yani peygamber bir babaya ihsan edilen peygamber evlattı.[1] O, “Yâ Rab! Bana hiçbir kimsede bulunmayan bir kudret ve devlet ihsan eyle.” diye dua edip kendisine hiç bir peygambere verilmeyen mülk ve hâkimiyetin verildiği peygamberdi.[2]

Hayat Notları

HAKKI ANIL KANDAZ Hayırlı bir işin muzır manileri çok­tur.” En hayırlı iş boş durmamak, hareket halinde olmaktır. Çünkü şeytanın en sinsi hilesi ve vesvesesi “rahatlık ve dinlenme” gizli perdesi arkasından in­san­­lara tembelliği aşılamaktır. Hâlbuki in­­­san “hareket etmek” kabiliyeti ve hasle­tiyle yaratılmıştır. İnsan hareket etme du­ru­­munda, sadece fiziksel olarak, değil ay­nı za­manda zihin...[Devamını Oku]

8 Adımda Kurtuluş Reçetesi

ZAKİR ÇETİN ?arktaki aşiretlerin suallerine cevap ola­rak hazırlanıp H. 1329 (m. 1911)’de neşredilen Münazarat Risa­lesi, daha sonraları Bediüzzaman Hazretleri ta­ra­fından tekrar gözden geçirilerek neşre­dil­miştir. Üstad Hazretleri risalenin baş ta­ra­fına şu ifadeleri koymuştur ki bu, aşa­ğıda izah etmeye çalıştığımız yazının ne anlama geldiğini göstermek açısından ehem­miyet­lidir.

NECATİ İLMEN Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; Gönlü her yerde buhurdan gibi. Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.                                          Yahya Kemal Beyatlı

  • 1
  • 2
  • 5

Şifrenizi mi unuttunuz?