İbadet

Kıyam etti insan, elif oldu. Rükûa gitti, dal. Secdeye vardığında ise, mim. Toplamına âdem dediler; baksan insan namaz kıldı, aslında namaz âdemi insan…

Gecenin Nimeti: Teheccüd Namazı

HÜSREV ÖZBA? İctimai hayattan ticarete, çocuk yetiştirmekten aile hayatına, ibadetten eğitime kadar her ânımızda kendimize örnek almamız gereken Peygamber Efendimiz (asm)’in hayatı, ibadetin ve kulluğun binler misaliyle lebâleb doludur. Yerine getirilmesi gereken farz ibadetleri yaparak Müslümanlara model olan Peygamber Efendimiz (asm), kulun Allah’a yakınlığını artıran ve cennetteki mertebesini y...[Devamını Oku]

Kur’ân-ı Kerim’in Yazılması ve Korunması

OSMAN SONSAK Rabbimizin ezelî kelâmı olan Kur’ân, kıyamete kadar bütün asırlara ve tüm insanlara hitap eden bir kitaptır. Allah’ın hükümlerini her asra ve bütün insanlara tebliğ eden Kur’ân’ın değişmeden muhafaza edilmesi, Allah’ın hikmetinin gereğidir ve dahi Cenab-ı Hakk’ın da vadettiği bir hakikattir.

Lokman Hekimden Nasihatler

Allah’a ortak koşma Ey oğul! Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Allah her yaptığını ortaya çıkarır

Ne İfrât, Ne Tefrît, İstikâmet: Hadd-i Vasat

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri (kendinize) haram kılmayın ve haddi aşmayın! ?übhesiz ki Allah, haddi aşanları sevmez.” (Mâide Sûresi, 87. Ayet)

Kelimelerin İşaret “Değer”i

İBRAHİM SARITA? Kelimelerin elbette mana cihetiyle icra ettikleri vazifeleri var. Taşıdıkları kıymet de kelimelerin bu özelliğiyle ilgilidir. Kelam hazinesinin işletilmesi ve kelimelere vukufiyetin artmasıyla da taşıdıkları bu değer idrak edilecek, ehemmiyetleri hakkında farkındalık oluşacaktır.

İbadet Hakkında 3 Soru

İbadet Edemeyenler Neden Edemiyor? Allah’ın insanı yaratmaktaki muradı, kendisine kulluk etmesidir. Fakat bu, Allah’ın muradı olduğu gibi, insanın kendi isteğiyle ibadet etmesi de Allah’ın muradıdır. Yani insanlar, melekler gibi seçme şansı olmaksızın ibadet edecek bir yaratılışta yaratılmamışlardır. Bu şekilde ibadet için melekler yeterlidir.

Kurban Allah’a Yaklaşmak, Kardeşlerimizle Birlikte Bereketi Hissetmektir

Kardeşliğin ve bereketin vesilesi olan Kurban bayramına yaklaşıyoruz. Kurbanların samimiyeti Allah’a ulaşırken, bereketini kardeşlerimizle birlikte yaşamak için sizleri bu iyilik kervanına davet ediyoruz. Kurban Bayramının yardıma muhtaç bütün kardeşlerimize bereket getirmesi için çalışmalarımıza hız verdik.

Namazgâhlar

MUSTAFA YILMAZ Dilimize Namazgâh olarak girmiş olan bu ibadet mekânları, Farsça kökenli “Namaz” kelimesi ile “yer” anlamındaki “gâh” edatının birleşimiyle meydana gelmektedir. “Namaz kılınan yer” ya da kısaca “Namazlık” mânâsına kullanılır. Müslümanlar, asırlar boyunca namaz ibâdetine çok kıymet vermişler ve bunu yerine getirmeyi, yolculuk dâhil en zor şartlarda bile ihmâl etmemişlerdir.

Şifrenizi mi unuttunuz?