İslâm’da Nesh

121. Sayı İtikad

ZAKİR ÇETİN

م?ا ن?نس?خْ مِنْ آي?ةٍ أ?وْ نُنسِه?ا ن?أْتِ بِخ?يْرٍ مِّنْه?ا أ?وْ مِثْلِه?ا أ?ل?مْ ت?عْل?مْ أ?نّ? الله? ع?ل?ى? كُلِّ ش?يْءٍ ق?دِيرٌ
“(Biz) bir ayetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki şübhesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir!”
Bu ayet-i kerimede açık olarak ifade edildiği gibi, İslam dininde ve Kur’an-ı Azimuşşan’da nesh vardır. Yani nasıl ki İslamiyet ile sair dinler yürürlükten kaldırılıp nesh edilmiştir. Öyle de bir ayetin açık bir hükmü, başka bir ayet veya hadisle yürürlükten kaldırıldığı gibi, bir hadis-i şerifin de hükmü başka bir hadis-i şerif veya ayetle nesh edilmiştir. ?er’i ıstılahta; hükmün kalkmasına nesh, hükmü kaldırana nasih, hükmü kalkmış olana da mensuh denilir.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?