Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 6

115.Sayı Risale-i Nur

MUHAMMED AYDIN

11. Lema

Sünnet-i Seniye, muhkemât ve nâfile kı­sım­larına ayrılmaktadır. Muhkemât kısmı hiçbir şekilde değiştirilemez. On­lara uy­mak zorunludur. Nafile de iki kıs­ma ay­rılmaktadır. Bir kısmı ibadetlere ait sün­netlerdir. Bu kısımlarda da yapılacak bir değişiklik bid’at sayılmaktadır. İkinci kıs­mına ise adap denmektedir. Adaptan kasıt ise örf, adet ve yapılması gereken be­şeri hallerde Hz. Peygambere uymaktır. Sün­netin bu kısmına muhalefete bid’at de­nilmese de Hz. Peygamberin feyzinden, ede­binden, nurundan mahrumiyet söz konusu olmaktadır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?