Edirne Dârüşşifası

112. Sayı Tarih

MUSTAFA YILMAZ

Dârüşşifa adı altında toplanan bu ya­pılar emin ve güven verici kad­ro­lara sahip, sağlık açısından güvenile­­cek kuruluşlar olmuşlardır. Bu sağ­lık kuru­luş­larında din, dil ve ırk far­kı gözetilmeden halka sağlık hizmeti sunulmuştur. Bu ku­ruluşlarda görevlendirilecek hekimlerin tıp ilmine vâkıf ve cerrahide mahir olması şar­tı her devirde geçerli olmuştur. Hastalara psikolojik tedavi metotları (müzik, su sesi ve güzel kokuyla tedavi) uygulanmış, hatta bu durum vakfiyelerinde de belirtilmiştir. Sağlık kuruluşlarının önemli diğer bir gö­revi ise tedaviyi gerçekleştirecek ilaçların buralarda imâl edilmesidir. Bu ilaçlar Vâ­kıf’ın koyduğu şartlar çerçevesinde hastaya ve­ril­miştir.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?