Tarihten Sayfalar

111. Sayı Tarih

AHMED SAİD GÜNDÜZ

Daha 5-6 Yaşlarında Sabah Namazlarını Cemaatle Kılıyordu

Bedîüzzaman Hazretlerinin en yakın ta­lebesi ve hayru’l-halefi Hüsrev Efendi, ço­cukluk yıllarında iken ileride dine yapaca­ğı büyük hizmetlerin habercisi hükmünde gayet dindâr bir hayat yaşamaya başlamıştı. Henüz beş altı yaşlarında sabah namazlarını cemaatle kılmaya başlamış, çok geçmeden büyüklerin zikir meclisine dâhil edilmişti.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?