Çinili Köşk

109. Sayı Tarih

MUSTAFA YILMAZ

Sûr-i Sultâni denilen Topkapı Sa­rayı’nın dış surlarının içinde yer alan Çi­ni­li Köşk, iki katlı taş bir yapıdır. Bugün, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin avlusunda bulunan Çinili Köşk, Top­kapı Sarayı yapı topluluğunun bir bölümü olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından, Hicrî 877 (1472-73) yı­lında, Sarayburnu’ndaki koruluk içe­risinde yaptırılmıştır. Bâyezid’teki eski saraydan sonra yaptırılmış ilk resmi bina olma özelliğini taşımaktadır. Adına Sırça Köşk ya da Sırça Saray da denir. Fatih devri mimarlarından Atik Sinan tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Ya­pımında beyaz küfeki taş kullanılmış, yan ve arka cephelerinde de kırmızı tuğladan dolgulara yer verilmiştir. Köş­kün Haliç’e bakan çıkmalı arka cephesinde tuğla dolguların alt katında Orta Asya Türk ve Selçuklu yapılarında çokça görülen kilim deseni biçimindeki geometrik süslemeler ve bezemeler za­man içinde özelliğini yitirmiştir.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?