Tarihten Sayfalar

106. Sayı Tarih

AHMED SAİD GÜNDÜZ

Hüsrev Efendi’nin Bedîüzzaman’a Talebe Olması

Ahmed Hüsrev Efendi, Bedîüzzaman Haz­retlerinin “saff-ı evvel” namını verdiği ilk devir Isparta Nur Talebelerindendir. Yıllardan beri kendisini hakka ulaştıracak kâmil bir mürşid arayan Hüsrev Efendi, 1926 yılında Üstâd Bedîüzzaman’la tanışır. 1931 senesinde bir ayda Risâle-i Nûr’dan 14 kitabı insanüstü bir gayret ve muvaffakiyetle güzel ve dikkatli yazması, Bedîüzzaman Hazretleri tarafından Kur’ân-ı Kerîm’in bir kerâmeti olarak vasıflandırılır. Bu aşamadan sonra, en çalışkan, en fedakâr, en muktedir, en ferasetli, en hâlis bir Nûr Telebesi ve Risâle-i Nûr’un Kahramanı unvanını kazanarak; Nûr Telebeleri içinde Üstâd Hazretlerinin sevgi ve iltifatlarına en fazla mazhar olan bir talebesi olur.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?