“Burada Her Suâle Cevap Verilir, Her Müşkil Hâlledilir, Fakat Suâl Sorulmaz”

67. Sayı

Bedîüzzaman Hazretleri, 1907 senesinde Doğu Anadolu’da Medresetü’z-Zehra nâmında bir dârülfünûn (üniversite) açmak veya Van, Bitlis ve Diyarbakır’da dârülfünûn derecesinde bir medrese kurulmasına çalışmak için İstanbul’a geldi.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?