49. Sayı

Kalem sâhibini böyle faziletlere mazhar kılarken devr-i âlem saat-i kübrası da âhirzamanı gösteriyordu. Müthiş bir infilak ve inkılâbın ardından en mühim vazife yine kaleme düşmüştü. Hak ve hakikat, daha açık ifâde edilmeliydi bâtılın istilası hengâmında. Çünkü taarruz ve tecâvüz vardı îman kalesine. Sünneti imha, bid’ayı ihyaya çalışıyordu bir kısım bedbahtlar.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?