Kitâbını bilen bir nesil

47. Sayı

Kitaplarla okuyucuların irtibatını tesis eden kâtip/yazıcı veya müellifden başka üç mühim cihet vardır: Mâhiyet ve muhteviyât yani kitabın ‘hakikat’i, o mâhiyetin büründüğü sûret yani kitabın ‘harf’i ve kitapla okuyucu arasındaki manevî köprü yani kitabın ‘lisân’ı… Bu üç cihet kitabın hüviyetini teşkil eder: Hakikati, harfi ve lisânı kitaba ya kuvvet verir yahut zaaf.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?