Bilim üzerine 1

47. Sayı

Bilim nedir? Cenâb-ı Hak, tabiattaki her bir varlığın fıtratına birtakım kanunlar koymuştur ki bunlara teşekkül  kanunları veya dînî bir terim olarak şeriat-ı fıtriye denir.

Mevcudat bu kanunlara göre teşekkül eder, bu kanunlar  çerçevesinde hareket eder, hayatını devam ettirir. Atomların hareketi, bitki, hayvan ve insan vücudunun çalışması; yıldızların oluşumu, değişimi ve hareketleri belirli kanunlar çerçevesinde meydana gelir. Cenâb-ı Hakk’ın eşyanın mâhiyetine yerleştirdiği bu kanunlar, bazı insanlarca -yanlış olarak- tabiat kanunları olarak isimlendirilmiştir.
Aslında bu kanunlar kâinattaki mükemmel düzeni netice verir. Sözgelimi yukarıdan bırakılan bir cisim her zaman yere düşer, su kaldırır, ateş yakar, göz görür, kulak işitir, çekirdek ağaç olur ve hâkeza… Bu söylediğimiz kanunlar dünyanın her yerinde geçerlidir.

Şifrenizi mi unuttunuz?