100 Soruda Hadis İlmi / 6

41. Sayı

67- Nesaî ve eseri hakkında malumat verir misiniz?

Ebû Abdirrahmân Ahmed İbni ?u’ayb İbni Ali İbni Bahr 215 yılında doğdu. 303 yılında Mekke’de öldü. Hâfız imamlardan biridir. Kuteybe İbni Sa’îd, Ali İbni Haşerem, İshâk İbni İbrâhim, Muhammed İbni Beşşâr, Ebû Dâvud es-Sicistânî vs.’den hadis aldı. Kendisinden de pek çokları hadis rivâyet etti. Hadis sahasında çok sayıda eser vermiştir. Hâfız Ali İbni Ömer: “Ebû Abdirrahmân en-Nesâî, devrinde muhaddis olarak adı geçen herkese mukaddemdir” demiştir.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?