“Dünya Sevr (öküz) ve Hut’un (balık) üzerindedir”

30. Sayı

Bilindiği gibi dinimizin temel kaynakları ‘Kur’ân’, ‘Hadis’ ve ‘Sünnet’tir. Bunlar da başlı başına bir ilimdir ve her biri kendi içinde pek çok sınıflara ayrılır. Mesela; Kur’ân’ın ilimleri içinde vahyi, nüzûlü, hattı (yazımı), kıraati (okunması), tertibi, toplanması, çoğaltılması, tefsir, i‘câz, nâsih ve mensuh, i‘rabı, dil, üslûb ve belagati, âyet ve sûrelerin birbiriyle ilgisi, muhkem ve müteşâbihâtı (teşbih ve misalleri) vardır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?