Kalpten Kalbe Yol Vardır

Genel

Şefkatle yapılan nasihat tesir eder

Hem ehl-i kemâl ve selef-i salihînin siyerlerine dikkat ettiğimizde, ekserîyetle onların, fazîlet ve kemâlâtlarının vesîlesi ve rızâ-yı ilahî’ye sebep olan, “Nefis her şeyden ednâdır, hizmet her şeyden âlâdır.” düsturunu ve “Topluma hizmet eden, toplumun efendisidir.” hadîsini kendilerine rehber yaparak, birer çekirdek gibi hizmet toprağında çürüdüklerini, fakat her birisinin derecesine göre feyiz ve bereketleriyle bütün mü’minlerin kalplerine uzanan ve onların muhabbetlerini celb eden, asırlarca belki ebede kadar yaşayan, mânevî birer ağacı sümbül verdiklerini görüyoruz.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,