Tarih Penceresinden

26. Sayı

10 Ocak 1390

Taftazânî Hazretleri’nin Vefatı

Sa’düddin Mesud b. Ömer, iman esaslarına dâir olan kelam ilminin en önde gelen imamlarından biridir. Kelâmın meşhur kitaplarından Şerhu’l Akâid’in müellifidir. Horasan’da büyük bir kasaba olan Taftazan’da 1322’de doğmuş, 1390’da Serahs’ta vefat etmiştir. Taftazânî, aslında Şafiî ve Eş’arîdir. Fakat İbn Nüceym ve Ali Karî gibi bazı âlimler Onu Hanefî göstermişlerdir. Bunun sebebi Taftazânî’nin hem Şafiî hem de Hanefî fıkhına dair eser yazmış olmasıdır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,