Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam! …

21. Sayı Risale-i Nur

“Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam!
Ey senelerden beri aradığım muhterem mürşidim!
Ey aziz dellâl-ı Kur’ân!”

Husrev Efendi, her köşesinde Kur’ân sesi yankılanan evlerin, gönülleri Kur’ân nûruyla aydınlanmış sâkinlerinin evlâdı olarak dünyaya geldi. Ellerin Kur’ân yazmaktan, dillerin Kur’ân tilâvetinden men edileceği karanlık senelerin arifesinde Kur’ân’a tarihte benzerine az rastlanılacak tarzda hizmetler edecek bir avlâd-ı güzîn, Kur’ân’la hemhâl olan bir âileye nasib olmuştu. Yirminci asrın kapısında, doğar doğmaz ‘gülşen-i mehdî’ nâmını alacak bir peygamber vârisi, gülistan-ı Türkiye olan Isparta’yı teşrif etmişlerdi.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,