Bu Ayki Dosyamız: “İlim”

Genel

İrfan Mektebi için bu dosya çok mühim.

İlk üç sayımızda gördük ki her bir İrfan Mektebi okuyucusu aslında kuvvetli birer ilim talebesi. Malûmunuz, ilim ehli, daimî talebedir; devamlı talep eder. Üç ay sonunda daha iyi anladık ki İrfan Mektebi talebesi/okuyucusu sadece dergimizi okumuyor, mütâlaa ediyor: İnceden inceye tahlil ediyor, bir arı gibi hikmet çiçeklerine bir bir konup ilmi âdetâ massediyor… Tahlillerini bizlerle ve yazarlarımızla paylaşıyor. İrfan Mektebi okuyucusunun mühim bir özelliği de ‘yazıyor’ olması: Onlarca mektup geliyor her gün. İmkân buldukça önümüzdeki aylarda bu mektupların bir kısmını neşredeğiz inşâallah. Ve… İrfan Mektebi okuyucusu, devamlı daha iyiyi, daha güzeli talep ediyor. Bazen insafla tenkit de ediyor; noksanlarımızı tekmîl ediyor. Tenkit ederken tekmîli gaye edindiği için her tenkidinin arkasından teklifini de yapmayı ihmâl etmiyor. Bazen de takdir ediyor; ‘en güzel takdir edici yoldaş’ oluyor bizim için. İşte İrfan Mektebi, okuyucusundan aldığı bu destekle her geçen sayıda hem daha çok talebe/okuyucu kazanarak kemiyet, hem de daha kaliteli dosyalar hazırlayarak keyfiyet cihetinde kemâle eriyor. Bu vesile ile cümle İrfan Mektebi okurlarına yayın kurulu ve tüm heyetimiz adına teşekkür ediyorum.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Şifrenizi mi unuttunuz?