Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Mayıs 2022 Sayımız

İnsan dünya hayatına geldiğinde aslında bir mücahedeye uyanır. Onun için artık sürekli bir öğrenme ve gayret gösterme, ç...

Arapçada güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak manasındaki cehd kökünd...

Beyaz kefen altında arınıyor dün­ya. Kirlerini akıtıyor topra­ğa. En derinlere gömüyor kar sularıyla. Temizlik yapılıyor...

Maarif Nâzırı Cevdet Paşa’nın teklifiyle Topkapı Sarayı’nın Çinili Köşk’ü bazı değişiklikler yapılarak müzeye dönüştürül...

Siyaset âleminde gerçekleşen bir inkılâptan dolayı İslâm’ın zarar görmesinden korkulmaz. Bu meseleyi Bediüzzaman Hazretl...

Hayat… Bir şefkatli zatın dilemesiyle yeşeren bir filiz, bir damla su, okyanusların derinliklerine bırakılmış bir yumurt...

Rabbin sana lütfetti hayât adlı emânetSen koskoca bir ömrü ziyân ettin, a nefsimGönderdi Resûl’üyle kitâb, dîn ve diyâne...

Cihad, Müslümanın Allah’a kulluk ve onun rızasını temin için İslâm esaslarını öğrenme, öğretme, ferdî ve içtimaî planda ...

İçinizden kim, Allah’a ve Resulüne itaat eder ve sâlih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz ve (Cennette) on...

“Düşmanların en korkuncu seniniki yanın arasında/içinde bulunan nefsindir.” Allah (cc) yolunda/Allah (cc) için veya i’lâ...

“Allah (cc) işini iyi yapanları sever.”1 Cihad, Arapça “cehd” kökünden gelmekte olup, yoğun çaba ve gayret sarf etmek de...

Hadise ve Hadis-i Şerif meşhurdur. Efendimiz’in (asv) bir sefer dönüşünde “Küçük cihaddan (savaş) büyük cihada (nefisle ...

Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca dâhilde ve hâriçte, maddi ve manevi mücahede tarzında mücadelesini sürdürmüş...

Kur’an-ı Kerim’de Hadid suresi 25. ayette Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor: “Hem kendisinde büyük bir kuvvet ve in...

Ayasofya Camii, bugün ayakta ve hâlâ ibadete açık ise Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethettiği içindir. Her yeri bakım...

Uzman Çavuş Yahya, 1994 senesinde Erzincan’da arazi taraması yaparken teröristlerin pususuna düşmüş. Teröristler tim kom...

Takva kelimesi, “veka” fiilinden gelir. Veka, ‘Korundu, kendini zararlı, acı ve eziyet veren şeylerden sakındı’ demektir...

Sabah namaz için veya işe gitme hazırlığı ya da sırf uykudan uyanma için eskiden horozlu saat şimdilerde telefon sesi du...

“Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve Resulüne iman ederler, sonra şüpheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ...

Efendimiz (s.a.v) döneminde Sahâbe hanımlar tarafından yakılan hayır meşalesini, muhabbet ve gayretle taşıyan Selçuklu, ...

“Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki:Sözler’i kendi malı gibi hissedip, sâhib çıksın. Ve en mühim vazîfe-i hayatiyesin...

Fatih Sultan Mehmed, fethin ardından İstanbul’da büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Gerek görünümüyle gerekse de kurumlarıy...

“Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.” Jean Paul Sartre Çocuklar için garip bir oyuncaktır taş ve çamur. Küçüklüğüm...

Şüphesiz en kıymetli çalışma alanlarından birisi çocuklarımızın hayatına bakan işlerdir. Bunları sıralayalım desek, belk...

“İlm-i tıbbı iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye! Yedikten sonra dört beş saat k...

Bursa, Amasya, Kastamonu, Saf­ranbolu… Osmanlının parmak izinin henüz kaybolmadığı bazı şehirler ve bu şehirlerin turist...

Resûl-ü Ekrem (sav)’in Kur’ân’dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda ictima etmiş ahlâk-ı âliyedir ki, her...

Dürüst ve Güvenilir Tüccar, Peygamberler,Sıddîklar (Dosdoğru Kimseler) ve Şehitlerle Beraberdir “Ben, güzel ahlakı tamam...

İnsan için ahlaki değerlerin önemi büyüktür. İnsan ancak ahlaklı bir toplumda aklen, kalben ve ruhen rahat edebilir. Huz...

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette ...

Dinimiz insanın Allah (cc) ile olan ilişkisini düzenlediği gibi, insanın insan ile olan ilişkisini de insanın diğer tüm ...

Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortay...

Dünyanın hemen hemen her yılında, hemen hemen her gününde dünyanın bir yerlerinde yaşanan trajediler ile karşı karşıyayı...

Oruç, kamerî aylardan Ramazan ayında tutulur. Çünkü İslamiyet’te ibadetler hicrî takvimdeki kamerî aylara göre yapılır. ...

Fâtih Sultan Mehmed, yeni bir sefer için ordusuyla Üsküdar’a geçtikten sonra Üsküdar ile Gebze arasında muhtemelen Malte...

Ramazan ayı harika bir farkındalık dönemidir. Unuttuklarımızı hatırlama, ifrat ve tefrit ettiklerimizde orta yolu bulma ...

Kur’an, inzal edildiği asırlar öncesinden, peygam­berlerin mucizelerini beyan ederek ve en son hedefini göstererek insan...

Beylerbeyi Sarayı’nın bulunduğu yerde Rumeli Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın yalısı vardı. Bu yüzden daha sonradan buraya yap...

“Dünyada bir zerre yoktur ki güzel yazılmak şartıyla bir mevzu-i mühim addedilmesin. Âlem-i şemsin ahvalini tasvir etmek...

Bizim üzerimize düşen en önemli sorumluluğumuz, kulluğumuzun şuurunda olarak, sırf Allah rızası için gayret etmektir. Ve...

“Leyse li’l-insâni illâ mâ seâ”1 derken Hudâ:Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha;Davran artık kârbânın arkasın...

Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde müminler ehl-i küfre karşı “can ve mallarıyla” cihad etmekle emr olunmuşlardır. Mesela Saf...

Efendimiz (asm) bir hadisinde“Muhakkak ki Allah azze ve celle,sizden birisi bir iş yaptığındao işi sağlam yapmanızı seve...

Bunalan ve kendini kaybeden insanın kurtuluşu, tatmin olmayan ve doymayan beşerin saadeti ve her türlü nimetin lezzet ve...

Dua, kişinin kendi durumu ile ilgili bilinçli farkındalık seviyesinde yaptığı bir gözlemi Rabbine arz etmesidir. İnsan, ...

Terakkıyât-ı beşeriyenin kısm-ı a‘zamı ve keşfiyâtları, bir nevi dua neticesidir. Havârik-i medeniyet dedikleri şeyler v...

“İnsan İçin Çalıştığından Başkası Yoktur.” Ticarette muvaffak olma konusunda şöyle farklı bir tez de vardır: “Fakirlik i...

Mehmet Akif “Oğullarım: Gidiniz de Yusuf’la kardeşini araştırınız, hem sakın Allah’ın inayetinden ümidinizi kesmeyiniz; ...

“Sa’yimizi meşkûr eyle!” Madem “Din nasihattir.” Öyle ise atalar sözünü yabana atmamak gerek. Her biri gönül gözüne açıl...

İmam Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerini okuyan çoğu Risale-i Nur talebesi gibi, ondan istifade edenler, öğrenilen hak...

Şifrenizi mi unuttunuz?