Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Nisan 2022 Sayımız

Ramazan ayı harika bir farkındalık dönemidir. Unuttuklarımızı hatırlama, ifrat ve tefrit ettiklerimizde orta yolu bulma ...

Fâtih Sultan Mehmed, yeni bir sefer için ordusuyla Üsküdar’a geçtikten sonra Üsküdar ile Gebze arasında muhtemelen Malte...

Oruç, kamerî aylardan Ramazan ayında tutulur. Çünkü İslamiyet’te ibadetler hicrî takvimdeki kamerî aylara göre yapılır. ...

Dünyanın hemen hemen her yılında, hemen hemen her gününde dünyanın bir yerlerinde yaşanan trajediler ile karşı karşıyayı...

Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortay...

Dinimiz insanın Allah (cc) ile olan ilişkisini düzenlediği gibi, insanın insan ile olan ilişkisini de insanın diğer tüm ...

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette ...

İnsan için ahlaki değerlerin önemi büyüktür. İnsan ancak ahlaklı bir toplumda aklen, kalben ve ruhen rahat edebilir. Huz...

Dürüst ve Güvenilir Tüccar, Peygamberler,Sıddîklar (Dosdoğru Kimseler) ve Şehitlerle Beraberdir “Ben, güzel ahlakı tamam...

Resûl-ü Ekrem (sav)’in Kur’ân’dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda ictima etmiş ahlâk-ı âliyedir ki, her...

Bursa, Amasya, Kastamonu, Saf­ranbolu… Osmanlının parmak izinin henüz kaybolmadığı bazı şehirler ve bu şehirlerin turist...

“İlm-i tıbbı iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye! Yedikten sonra dört beş saat k...

Şüphesiz en kıymetli çalışma alanlarından birisi çocuklarımızın hayatına bakan işlerdir. Bunları sıralayalım desek, belk...

“Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.” Jean Paul Sartre Çocuklar için garip bir oyuncaktır taş ve çamur. Küçüklüğüm...

Fatih Sultan Mehmed, fethin ardından İstanbul’da büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Gerek görünümüyle gerekse de kurumlarıy...

“Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki:Sözler’i kendi malı gibi hissedip, sâhib çıksın. Ve en mühim vazîfe-i hayatiyesin...

Efendimiz (s.a.v) döneminde Sahâbe hanımlar tarafından yakılan hayır meşalesini, muhabbet ve gayretle taşıyan Selçuklu, ...

Şifrenizi mi unuttunuz?