Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Şubat 2022 Sayımız

İnsan, yaratılanların içerisinde en aziz ve şerefli olandır, eşref-i mahlukattır. Var edenin varlığına hizmet etmek, diğ...

Usturlâb (astrolab), Arapça kökenli bir kelimedir ve “Yıldız tutan” anlamı taşımaktadır. Müslüman gökbilimci âlimlerin m...

“Risaletü’n-Nur, kendi hâlis ve sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanca bedel ve pek çok kı...

İsrâfât ve hilâf-ı şerîat ve lezâiz-i nâ-meşrûa ile tekrar ihya etmeyiniz. Demek şimdiye kadar mezarda idik, çürüyorduk....

Son yıllarda elektrikli otomobillerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Muhtemelen yakın gelecekte benzin ve dizel ya...

İnsan bir yolcudur. Âlem-i ervahtan başlayan bu yolculuk anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan geçerek ...

Risale-i Nur’da direk evrimle ilgili en net ifadeler Osmanlıca İşaratü’l-İcaz tefsirinde yer almaktadır.1 Evrimle ilgili...

Bütün mevcudiyetimizle onu sevmek, ona tabi olmak gerekir. Onun bu eşsiz muhabbetine en layık şey, elbette yine muhabbet...

Bazı araştırmacılar hadis tarihini“hıfz, kitabet, tedvin, tasnif”olmak üzere 4 kısma ayırmışlardır.1

Muvaffak olanların farkı, menfi görüşlere rağmen ümidini yitirmeden, icabında yeni metotlar ve yeni uzman görüşleri doğr...

“Allah bize yeter!Ve (O) ne güzel Vekildir!”(Al-i İmran, 173)

İstikbâl, yalnız ve yalnız İslâmiyet’in olacak.Ve hâkim, hakaik-i Kur’âniye ve îmâniye olacak.

Aşağıda sayılan sebeplerin bir kısmı yapılan işler ve adımlarda olması gerekenler olabilir. Bunlardaki eksiklikler netic...

“İşte, mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ıztıraptan kurtaracak, yalnız tevhid-...

Hz. Yusuf’u (as), Hz. Yunus’u (as), Ashab-ı Kehfi,En Sevgiliyi (sav) ve onun sadık dostunu kuyulardan çıkaran Allah bizi...

Ümid etmek, beklemek beklenilen bir kudretin varlığını kabul etmek demektir. Hastadan yolcuya, inanandan inançsıza her i...

“Bir Ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bu millete faydası yok mu dediniz Bayım?” Sahi, bu cümleyi, kavramsal ve kurumsal b...

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, Nizam-ı Ce­dîd’in kurumlarından biri olarak 1795’te Has­köy’de açılmıştır. 1775’te kurul...

Şifrenizi mi unuttunuz?