Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ağustos 2021 Sayımız

Gökkuşağı, Allah’ın bir sanat eseridir. Sağanak bir bahar yağmurunun arkasından farklı renklerden oluşan yarım çember di...

Bu amaçla lif kaynaklarınızı arttırabilirsiniz, ki kabızlığın temel nedeni, genel olarak bireylerin daha önceki beslenme...

İslâm dini temizliğe büyük önem vermiş ve bunu başta namaz olmak üzere bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır. Namazın Mekk...

Dinin farz kıldığı amellerden biri de cihattır. Cihat, maddi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Maddi cihat, küffa...

RİSALELERDE GÖZÜKEN HARİKA GÜZELLİK VE TESİRDEKİ BEDİÜZZAMAN’IN 4 HİSSESİ11 Şiddetli ihtiyaç.2 Talep.3 Gayet acziyet....

İzzet kelimesi lügatte bir kimsenin başkaları karşısında bedenî, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü,...

Çalışmalarımız yalnız ve yalnız Allah için olmalıdır!Ümit zırhımız, tevazu ziynetimiz, sebeplere riayetmühim bir düsturu...

“(Ki mü’minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) ka...

Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçirerek battı. Gemiden tek bir kişi sağ olarak kurtuldu. Dalgalar bu adamı kü...

“Ben” merkezli bir nazarla “zaman” hakkında çeşitli nazariyeler dizildi. Oysa aranan hakikat uzakta değil, çok yakınımız...

Emiru’l-mü’minin Hz. Ömer b. Hattab (ra) anlatıyor:Resulüllah ashabıyla bir toplan­tı halindeydi. Beni Süleym kabilesind...

Acaba, yaşadığı hayat nasıl olursa olsun (mutlu, mutsuz, zengin, fakir, ünlü, ünsüz vs.) kabre imanla girmekten daha mut...

Ne güzel ki soru soran talebeler var. Ne güzel ki cevap veren hocaları var. Hayat da aslında soru ve cevaplarından müteş...

Uzun zamandır asla karşılaşmak istemediğimiz bir soru: “Pozitif misiniz?” Türkçe sözlükte “olumlu, negatif karşıtı” olar...

İnsanoğlunun bütün çabaları, mutlu yaşamak içindir. Peygamberlerin gönderiliş sebebi de insanların dünyevî ve uhrevî mut...

İnsanlık tarihindeki bilinen ki­tabi yazınlardan hareketle, bi­lin­meyen insanlık tarihine ilişkin ihtimali bir çıkarımı...

Allah’a imanı olan, ahiret hayatına inanan, şu hayatta mutlu olmak isteyen ve kendi hayatını değerli görüp onu ölümle bi...

Belki de şöyle sormalıyız: Mutlu musunuz?Değilse neden?Cevap evet ise bunun için ne yapıyorsunuz?Haydi mutlu olmak üzeri...

Osmanlı Devleti’nde bir silah ve savaş topu üretim merkezi olan Tophane, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından kurul...

Hepimizin arayış içinde olduğu bir mesele var: o da mutlu olmak.Bütün insanlık bu arayış içerisinde; ne yaparsam/yaparsa...

Şifrenizi mi unuttunuz?