170. Sayı Kapağı
170. Sayı Kapağı
170. Sayı Fihristi
170. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ocak 2021 Sayımız

Bir zan ve kuruntudan ibaret olan “uğursuzluk” anlayışı insanları korkuya, endişeye ve ümitsizliğe sevkeder. Mümin, uğur...

Siz Neyin Kafasını Yaşıyorsunuz?

Kur’an-ı Kerim’in, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık de...

Merhaba şirin arkadaşlar!Güneş sistemimizde sekiz tane gezegen vardır. Bunlardan birisi de üzerinde yaşadığımız Dünyadır...

Çocukluk çağında birçok sebebe bağlı olarak problemli davranışlar meydana gelmektedir. Problemli davranışların bir kısmı...

Selamünaleyküm.Yeni bir yılda Rabbim herkese hayırlı, bereketli ve sağlıklı bir sene geçirmeyi nasip etsin.Korona salgın...

Bir milleti millet yapan en temel unsurlardan dil ve dînin yanında, târih şuûrunun da büyük önemi vardır. Milleti oluştu...

Yaşadığını hissetmektir özgürlük adım adım. Gölgelenirken dokunmaktır güneşe. Ciğerle­ri­ne kadar çektiğin havayı bırakı...

Edebiyatımızın nahif sesi, güzel adamların mensubu Rasim Özdenören deneme ve hikaye alanında verdiği eserlerle duruş sah...

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur’an’ın Muhafızıdır (2)

Ölçü: Risale-i Nuru sair kitaplardan ayıran en belirgin özelliklerinden birisi de toplumun tamamına hitap ettiği halde h...

MUCİZÂT-I KUR’ANİYE RİSALESİNDE GEÇEN AYETLERİN 3 ÖZELLİ?İ11 Dinsizlerin tenkit ettiği ayetler olmaları.2 Fen bilimler...

Gençler İçin Bir “Değer”: Ölüm Tefekkürü

Kamus-ı Türki müellifi merhum şöyle buyurmuş: “Lügatler lisanın hazinesi mesabesindedir. Zira lisan, insanın ifade-i mer...

“Habib” kelimesi Arapça kökenli olup “sevgili, dost” anlamlarına gelmektedir. Kelimenin köküne baktığımızda ise “hubb” y...

İslam’ın 13. ve 14. asırlarında yaşayan Mevlâna Halid-i Bağdadi ve Bediüzzaman Hazretlerinin hayatlarının ve hizmet tarz...

Mekke’nin fethi, bir savaş olmaksızın gerçekleştirilmiş şefkat ve merhamet timsali Hz. Muhammed (sav)’in mizacına ve dav...

Bu konuya güzel bir örneği Abdullah bin Amr (ra) anlatmaktadır: Resulüllah (asm) ile birlikte seferde iken bir yerde kon...

“Burası dünya ve biz artık çok sıkıldıkAlıp başımızı sana gelmek istiyoruzSana gelmek, orda kalmak istiyoruzÇok unuttuk ...

Risâle-i Nûr’da Milliyetçilik

Tarihin çeşitli dönemlerinde, değişik milletlerde duygusal milliyetçilik çoklukla görülse de milliyetçiliğin bir ideoloj...

İman, dil ile ikrar kalp ile tasdikdir derler… Kalbin tasdikinin kalbin mutmain olması ile alakadarlığı vardır muhakkak....

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii’nin temeli 13 Haziran 1550 Cuma günü atılmıştır. Temel atma töreninde Kanunî Sultan Süleyman da hazır ...

Şifrenizi mi unuttunuz?