17. Sayı Kapağı
17. Sayı Kapağı
17. Sayı Fihristi
17. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Nisan 2008 Sayımız

Allah’ın varlık ve birlik delilleri nelerdir?

Allah’ın varlık ve birlik delilleri kâinattak zerrelerden daha çoktur. Hal böyle olunca “yok” demek kolay görünse de asl...

Birliğinin ışığında erit beni!

“Ateşi bilmenin bedeli nedir?” diye sorduklarında “Alevinde bir kez olsun yanmaktır.” demişlerdi. Bir’i bilmenin bedeli ...

İmanın en üstünü

Bir vakit bir aklıevvel bana “Siz hep îmanla, tevhidle meşgulsünüz; îmanı elle tutulur bir şey mi zannediyorsunuz?” demi...

Risâle-i Nur’da Tevhid

Avrupa’da yeni çağda başlayan felsefî çalışmalar ve tartışmalar, 19. yüzyılda materyalizm ve pozitivizmde düğümlendi. Ki...

Habibullah’ın şahs-ı manevîsi

Evet nasıl ki “Yaş veya kuru hiçbir şey yoktur ki Kur’ân’da bulunmasın.” (En’am, 6/59) Meâlindeki âyetin ifadesiyle bütü...

Dimağda Merâtib-i İlim Muhtelifedir, Mültebise

LEMAAT TAHLİLLERİ-4 “Risâle-i Nur’un mesleği odur ki; zihinlerde bir iz bırakmamak için, sâir ulemaya muhalif olarak, mu...

Hz. Muhammed (asm)’ın hak peygamber olduğunu nereden bileceğiz?

Hz. Muhammed’din (asm) kendisinden önce gelen peygamberler ve semavi kitaplar, peygamberliğinden önce olan harikulade ha...

Medhi Nebi sav

Bede’tü bismillâh ile başlar kelâmımızMedh-i Nebî içindir salât u selâmımız. Resulü Sakaley’sin, cin ve insin RehberiMuh...

Ümmetimden Nâbî isimli biri beni ziyarete geliyor

Nâbî (1642 Urfa – 1712 İstanbul). Asıl adı Yûsuf’tur. Nâbi, 25 yaşlarında İstanbul’a gider ve sarayda kâtipliğin yanı sı...

Es-Samed

“O, yemez içmez, doyurur doyurulmaz”, “O, halkın fânî oluşundan sonra da bâkî kalandır. O, hariç yeryüzündeki her şey yo...

Gönüllere doğ ey hidayet güneşi!

Doğduğun an huzur bulduğun secdedeydi başın Şâhitlik edercesine göğe kalkmıştı parmağın Yıldızlar yaprak yaprak dökülmüş...

Ehl-i Beyt

“Haberiniz olsun ki, ey insanlar ben ancak bir insanım; Rabbimin elçisinin gelmesi ve benim ona icabet etmem yaklaşıyor....

İlâhi Sofraya İcâbet : Salavat

Ey insan kat’iyyen bil ki: Hılkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âl...

İslâm Konferansı Teşkilatı (İKT)

Nasıl Kuruldu? İsrail’in, 21 Ağustos 1969 tarihinde Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı kundaklayıp, yakması...

Ahlâkı dâvâsına delil olan insan: Hz. Muhammed (asm)

İnsan ahlâkı sonradan şekillenen bir kavramdır. Çevrenin etkisi, ailenin terbiyesi zamanla iyi ya da kötü yönde şekillen...

Efendimize

Ya Resûlallah..! Senin sözünün doğruluğuna, getirdiğin din ve davetin hakkaniyetine dair deliller bir değil binlerdir. H...

Akıl tembellik etse de vicdan Allah’ı unutmaz!

Kâinatta muhteşem bir düzen var. Bu düzeni, ahengi ve mucizeleri fark edebilecek olanlar elbette hayvanlar değil, insanl...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,