168. Sayı Kapağı (Kasım 2020)
168. Sayı Kapağı (Kasım 2020)
168. Sayı Fihristi (Kasım 2020)
168. Sayı Fihristi (Kasım 2020)

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Kasım 2020 Sayımız

Kalem Benim Kale’m

Kalem, bir sureye isim olmuştur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde -keyfiyeti ayrıca tefsirlere bakılarak değ...

Çinili Köşk, Sûr-ı Sultani adı verilen sur duvarları ile Tari­hî Yarımada’dan ayrılan bölge içinde, sonraları Topkapı Sa...

Peygamberimiz (sav)’in pek çok mucizesi olmakla beraber, bu mucizeler içerisinde en büyüğü Kur’ân’dır. Peygamberimiz (sa...

Delil Allah’ın (cc) İcadıdır

“Allah’ı bırakıp da haklarında (Allah’ın) bir delil indirmediği ve haklarında bilgi sâhibi olmadıkları şeyle...

İyiliğin Karşılığı İyilik Olmalıdır

Sadi ?irazi, şöyle anlatır: Bir hükümdarın oğlu attan düştü ve boyun kemikleri birbirine girdi. Öyle ki, boynu fil boynu...

Osmanlı Türkçesi; Türklerin İslam’a girdikten sonra kabul ettikleri ve kullanmaya başladıkları harfler ve İslam kültürün...

?anlı tarihimizin ve kültürümüzün en önemli unsurlarından birisi şüphesiz ki yazımızdır. Bizi biz yapan temel öğelerden ...

Heyhat! Yahya Kemal’in “Türkçe ağzımda annemin ak sütü” dediği bu güzel dilimiz nasıl bu hale geldi diye insan düşünmede...

Devlet-i Aliyye

Türkiye’nin bakiyesi olduğu Osmanlı Devleti üç kıtada hüküm sürmüş, pek çok kültür ve milletle muhatap olmuştur. Hemen h...

SUAL:Risale-i Nur yazısının İslam harflerini muhafaza ve unutulmuş bir sünnetti ihya etmek için yazıldığı söyleniyor. Ha...

Lisanımız ve Mef humlar

Sizce bir dili öğrenmek için neler gereklidir?Sadece dilbilgisi ve söz dağarcığını genişletmek yeterli midir?Aynı zamand...

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914 günü bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmada Osmanlı Dev...

İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti

İslamcıların İttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle belirgin olarak iki gruba ayrıldığını söylemek mümkündür. İttiha...

Merhamet medeniyetinin kurum ve sistem olarak mücessem örneklerinden biri hiç şüphesiz Osmanlı Devleti’dir. Kuruluşundan...

“Göğe gelince, onu yükseltti ve mizanı (umum kâinatta adâlet ve dengeyi) koydu. Ta ki tartıda haddi aşmayın! Ve tartmayı...

Takva Ehli Olmak

İmam Gazali (ra) Mükaşefetü’l-Kulub adlı eserinde, büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebu Leys es-Semerkandî’den rivayetle takva...

İSLÂM ?ERİATININ ÇIKTI?I 4 MENBA1‘İslâmî hükümler’ anlamına gelen şeriat, Kur’an ayetlerinin aşağıdaki 4 özelliğinden or...

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur’an’ın Muhafızıdır

Üstad Said Nursi Hazretleri, eserlerinde pek çok yerde dile getirdiği gibi Risale-i Nurların kısm-ı ekserisi ilhamen yaz...

Doğum tarihi kesin olarak bi­lin­meyen Ahmed ?em­sed­din Karahisârî’nin Af­yon­­ka­ra­hi­sar’ da doğduğu imzalarından an...

Selamünaleyküm. Ekim ayı ya­zı­mızda besin takviyelerinin ne za­man alı­na­cağı konusuna açık­lık ge­tir­miştik. Asıl me...

Çocukları anlamak ve çocuklara kendini anlatmak ebeveynler açısından çoğu zaman zorlayıcı bir konu olabiliyor. Bazen ebe...

Bir varmış, bir yokmuş. Buradan çok uzaklarda koca dağların ardında bir çiftlik varmış. Altın çiftlikmiş adı. Bu çiftlik...

Merhaba meraklı bilimci arkadaşlarım!Biliyor musunuz? Bütün canlılar Allah tarafından kendilerine verilen bir savunma si...

Şifrenizi mi unuttunuz?