152. Sayı Kapağı
152. Sayı Kapağı
152. Sayı Fihristi
152. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Temmuz 2019 Sayımız

Havalı Kuş: Fırkateyn (Fregat)

Merhaba Şirin Dostlarım!İçinde yarısına kadar sıcak su olan bir bardak düşünün. Bu sıcak suyun üzerine bir miktar soğuk ...

Sumak, lokantalarda salatalarımızda soğanın kokusunu almak için ve güneydoğu yemeklerinde, dolmalarda ekşilik vermesi iç...

Tevhid inancı “Kelime-i Tevhid” de ortaya konmuştur.“Allah’tan başka ilâh yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.” S...

Ölçü: Bu Zamanda Cihad Muzâaf Bir Farz-ı AyndırBu zamanı inkar asrı olarak teşhis eden sevgi­li Üstadımız 11. Lema’nın 1...

Tarih 24 Temmuz. Kardeşim de corona ile tanıştı.Oysa bana bir şey olmaz modundaydı.Belki de gençliğine güveniyordu. Laki...

Madem Kâinat Kitaptır Okuması Nice Olur? Kâinat kitabını en güzel şekilde okuyan, manalarını talim edip ders veren yegân...

Said Nur ve Talebeleri

Osman Yüksel SERDENGEÇTİBahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı, sekiz yaşından seksen yaşına kadar bütün nesiller tarafından s...

İslâm tarihine bakıldığında himmeti, milleti ve ümmeti kadar olan insanların hep var olduğu görülür. Böylesine dertli ve...

Dünya-ahiret dengesi meselesindePeygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:“Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini,a...

Okumak insani olduğunda çok İslamidir. Zira İslam, insaniyet-i kübradır. Kapağa taşıdığımız konuya katkı sağlaması düşün...

Okumak, insanlık tarihinin ilk temsilcisi ve ilk Peygamber Hz. Âdem (as) ile başlayan son Peygamber Hz. Muhammed’e (sav)...

İbadetlerimizde devamlılık esas olduğu gibi okumalarımızda da daima yetişmeye, gelişmeye çalışmalıyız. Evet, kitaplar gö...

İnsan şu dünyada bir seyyahtır aslında? Âdem babamızın asıl vatanı olan cennetten çıkmasıyla başlamış insanoğlunun yolcu...

Okumayı, boş zamanları değerlendirmek için bir araç olarak görmemeli, yapmamız gereken en önemli işlerin arasına almalıy...

Kur’an’ı Oku,Kendini Doku, Aleme Dokun

Oku emrini en kapsamlı hali ile kavrayarak, Kur’an’ı öyle bir okumalıyız ki; içinde bulunduğumuz asrı, insanı, hayatı ve...

Risale-i Nur metinlerini anlamanın dabirçok yolları olabilir. Burada kendimceen önemli gördüğüm birkaç tanesiüzerinde du...

Padişah ve ailesinin binmesine mahsus olan saltanat kayıklarının en ihtişamlı kısmı saltanatı, gücü ve zenginliği temsil...

Okuma işi ilk insan yani Âdem (as)’la birlikte başladı. Ona bütün isimler öğretildi. Her ne kadar yazının icadı Sümerler...

Gökkuşağı, Allah’ın bir sanat eseridir. Sağanak bir bahar yağmurunun arkasından farklı renklerden oluşan yarım çember di...

Bu amaçla lif kaynaklarınızı arttırabilirsiniz, ki kabızlığın temel nedeni, genel olarak bireylerin daha önceki beslenme...

İslâm dini temizliğe büyük önem vermiş ve bunu başta namaz olmak üzere bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır. Namazın Mekk...

Dinin farz kıldığı amellerden biri de cihattır. Cihat, maddi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Maddi cihat, küffa...

RİSALELERDE GÖZÜKEN HARİKA GÜZELLİK VE TESİRDEKİ BEDİÜZZAMAN’IN 4 HİSSESİ11 Şiddetli ihtiyaç.2 Talep.3 Gayet acziyet....

İzzet kelimesi lügatte bir kimsenin başkaları karşısında bedenî, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü,...

Çalışmalarımız yalnız ve yalnız Allah için olmalıdır!Ümit zırhımız, tevazu ziynetimiz, sebeplere riayetmühim bir düsturu...

“(Ki mü’minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) ka...

Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçirerek battı. Gemiden tek bir kişi sağ olarak kurtuldu. Dalgalar bu adamı kü...

“Ben” merkezli bir nazarla “zaman” hakkında çeşitli nazariyeler dizildi. Oysa aranan hakikat uzakta değil, çok yakınımız...

Emiru’l-mü’minin Hz. Ömer b. Hattab (ra) anlatıyor:Resulüllah ashabıyla bir toplan­tı halindeydi. Beni Süleym kabilesind...

Acaba, yaşadığı hayat nasıl olursa olsun (mutlu, mutsuz, zengin, fakir, ünlü, ünsüz vs.) kabre imanla girmekten daha mut...

Ne güzel ki soru soran talebeler var. Ne güzel ki cevap veren hocaları var. Hayat da aslında soru ve cevaplarından müteş...

Uzun zamandır asla karşılaşmak istemediğimiz bir soru: “Pozitif misiniz?” Türkçe sözlükte “olumlu, negatif karşıtı” olar...

İnsanoğlunun bütün çabaları, mutlu yaşamak içindir. Peygamberlerin gönderiliş sebebi de insanların dünyevî ve uhrevî mut...

İnsanlık tarihindeki bilinen ki­tabi yazınlardan hareketle, bi­lin­meyen insanlık tarihine ilişkin ihtimali bir çıkarımı...

Allah’a imanı olan, ahiret hayatına inanan, şu hayatta mutlu olmak isteyen ve kendi hayatını değerli görüp onu ölümle bi...

Belki de şöyle sormalıyız: Mutlu musunuz?Değilse neden?Cevap evet ise bunun için ne yapıyorsunuz?Haydi mutlu olmak üzeri...

Osmanlı Devleti’nde bir silah ve savaş topu üretim merkezi olan Tophane, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından kurul...

Hepimizin arayış içinde olduğu bir mesele var: o da mutlu olmak.Bütün insanlık bu arayış içerisinde; ne yaparsam/yaparsa...

3 Nisan 1909’da Ayasofya Camii’nde büyük bir merasim vardı. Muazzam mabed tıklım tıklım doluydu. Adeta secde edecek yer ...

GÜNE? SİSTEMİMerhaba ?irin Dostlarım!Bildiğiniz gibi güneş sistemimizde sekiz tane gezegen var. Bu gezegenler kendi ekse...

“Ey Müminler!Hepiniz birlikte Allah’ın ipinesımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin.Allah’ın size olan şu nimetini hatırlay...

Beyninizin işlerliğinin yaşla birlikte azalmasının normal olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu tam olarak böyle değildir....

Temelde su içmek ve temizlik amacı ile inşa edilen çeşmeler, her ne kadar İslâmiyet öncesinde de var olmuş ise de, İslâm...

İLÂH? VE NEBEV? LÂFIZLARIN BA?KA DİLDEKİ TERCÜMESİNİ OKUMANIN 3 ZARARI11 Bunlar, latifelere daima feyiz veren daimi bir...

04 Muharrem 1441, SalıBugün edebiyat derslerine ek olarak tarafıma birkaç saat de din dersi verildiğini öğreniyorum. 11....

Haydi, feda edelim bu bayram nefsimizin firavunlaşmış yönlerini. Kendimize çekidüzen verelim. Vazgeçelim yanlışlarımızda...

Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak 2020 Kurban Bayramı’nda “İyilik Kurbanla Yayılsın” diyerek 34 ülkede 1.619.970 ihtiy...

Şüphe yok ki popüler dünyanın ışıltılı hayatlarında, yalnızlık ve çaresizlikten ötürü bunalımlarda kaybolan bedenler, ha...

Çok fetihler gördüm, geçirdim. Her fetih, bir fatihin yüreğinden dikti sancağını. Bir fatihi yetiştiren, yüreğinde taşıd...

“Müteşekkir” kelimesi Arapça kökenli olup “teşekkür eden, iyilik bilen, teşekkür etme durumunda olan” anlamlarına gelmek...

Şifrenizi mi unuttunuz?