14. Sayı Kapağı
14. Sayı Kapağı
14. Sayı Fihristinden
14. Sayı Fihristinden

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Ocak 2008 Sayımız

O Ben Olsaydım Yâ Resûlallah!

Dede ismini verdiğin, oğlun İbrahim keşke ben olsaydım…Öpülesi ayaklarınla fersahlar aşar, sıksık ziyaretime gelirdin.Se...

Medeniyet’in yoldaşı, kalem’in sırdaşı: Kâğıt

Ortaçağ İslâm kültürünün üstün olmasının sebepleri arasında, İslâm dünyasında bol miktarda kâğıt üretilmesi ve kullanılm...

İslamofobyaya karşı iki çözüm: Doğru tebliğ ve etkili temsil

İslam’ı tanıtacak fertlerin savunduğu davayı sadece tanıması değil hazmetmesi ve en etkili, doğru vasıtalarla mücehhez o...

İslamofobya Konferansı Sonuç Bildirgesi

İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULU?LARI BİRLİ?İ (İDSB)ULUSLARARASI İSLAMOFOBYA KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ Dünyamız, bili...

Fransa’da İslamofobinin Kurumsal Alanda Tezahürü

Boyutları ülkelere göre değişse de neredeyse tüm Dünyada ve özellikle Avrupa’da İslâm ve Müslüman karşıtı tavır ve davra...

En yeni ve en tehlikeli kötülük: İslamofobya

Eylül’ün hemen ardından The Guardian’da yayınlanan makalesinde Madeleine Bunting, Batı için yeni anti-semitizm’in İslam ...

Sırlı Bir Hediye: Ayna

Bir zaman, güzeller güzeli Hz. Yusuf’un kapısını bir dostu çaldı. Oturup uzun uzun konuştular. Dostu, Hz. Yusuf’a, kuyuy...

Korkunun Dehşetli Suistimali: İslamo-fobya!

Yeni bir hicrî yıla dahil oluyoruz 10 Ocak’ta. 1429 sene-i Muhameddî (asm) cümlemize mübarek olsun! Yeni yıl, İslâm düny...

İntisap İksiri

?u kâinatta görünen en büyük sırlardan, iksirlerden birisi de intisaptır. İntisap bağlanmak demektir. İntisap öyle bir i...

İslâm Birliği ve Bedîüzzaman Hazretleri

Avrupa tarihi, din savaşları, mezhep savaşları, milletlerarası savaşlarla dolu kanlı bir tarihtir. Yahudiler bütün Avrup...

Her Davet Yenilik İster

Çok özen gösterdiğimiz bir hâl vardır: Davete icabet etmek. Ziyaretimizle gönlünü alacağımız kişi ya dostumuzdur, ya akr...

Kış Bizim

Sakallara ak düşmüş, mevsimimiz kış bizimCoşkun nehirler gibi ukba’ya akış bizim. Emri ‘’İnnallaheştera minel mü’minin’’...

Aylar Bize Hep Muharrem Oldu!

Yeni bir hicrî seneye, 1429’a vâsıl oluyoruz; hayırlı, mübarek olsun. Muharrem ayı içerisindeki Aşure günü insanlığı alâ...

Kör nokta

Yüz kapısı olan bir sarayın bütün kapıları kapalı iken, sadece birisi açılsa o saraya girilebilir ve diğer kapılar da aç...

Peygamber duâları

Peygamber Efendimiz’in (sav) Duâları: ”(Ey Habîbim!) Sakın hiçbir şey için, Allah’ın dilemesine bağlamadıkça (inşâallah ...

Er-Rahmân

Allah, merhametlidir. Merhametli olanları sever. İşte bu sırla insanlar birbirlerine karşı, hatta diğer canlılara karşı ...

Dînin kutlu yolcuları

Fetih ordusundan üç beyaz yeleli at mı seçilmiş kurbana.. Kanatlanıp da yükselmişler mi asumana.. ?ehitler kervanına din...

Balığın karnından selâmet sahiline

Bazı zaman olur ki; yerinde duramayan, gözlerinden ümit fışkıran ve her hâliyle neşe saçan bir insan oluruz. Kalbimiz öy...

Ey karış karış âlemde vefâyı arayan!

Ey yerlerin ve göklerin sahibi! Ey efendim! Gaflet karanlığında katran kuyularına düştüm. Çıkar beni! Ey şiddet-i zuhuru...

Şifrenizi mi unuttunuz?