135. Sayı: “Bir Olmamızın ve Beraber Yol Almamızın Teminatı”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

MUHLİS KÖRPE “Bir derdin dermanı başka derde dert olur, panzehri zehir olur. Derman hadden geçerse, dert getirir, öldürür.”

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Takkeci İbrahim Ağa Camii Takkeci İbrahim Ağa, takke satarak geçimini sağlayan bir Osmanlı vatandaşıydı. En büyük hayali bir cami yaptırmaktı....

Editör’den

METİN UÇAR Kavanozdaki Adam Bir profesörün meşhur bir deneyi var, sizin de bildiğiniz. Haydi, hep beraber hatırlayalım. Profesör masanın altından bir kavanoz çı...

İttihad-ı İslamın Yolu Aylan Bebeklerin Hayatta Kalmasından Geçer

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK İslam Dünyası İttihad-ı İslam istiyorsa öncelikle adım atması ve gündemine alması ve çözmesi gereken tek bir konu var; İslam dü...

Âlimlerin Hatasına Nasıl Bakmalıyız

İDRİS TÜZÜN Müslümanların ateizmle uğraşması, halkın bozulan ahlakını ıslah etmeye çalışması, ibadetten uzaklaşanları ibadete teşvik etmeleri lazım gelirken, ne...

Bir Olmamızın ve Beraber Yol Almamızın Teminatı

AHMED HÜSREV ACAR İstişarede manevi bir kuvvet vardır on kişinin istişaresi, bin kişilik bir kuvveti içinde barındırır. Fertlerin bir araya gelip istişare etmes...

Allah Vardır Görene! Görmek İstemiyorsa Köre Ne!

DR. MİRZA AYHAN İNAK İnanmak, iman etmek öncelikle niyet ve samimiyet işiydi. İnanmak isteyene kâinat kadar, evrenin içindeki atomlar sayısınca deliller ve şahi...

Kör Cesaret

ARİF EMRE GÜNDÜZ Yeni Padişah hazırdı; sadece üç ay tahtta kalmış olan ve o sıralarda Çırağan Sarayı’nda yaşayan V. Murad… Bu karışık durumdan faydalanıp küçük ...

Ahde Vefa

ALİ SEMERCİ Ahde vefa; verdiği sözde, ettiği yeminde, yaptığı anlaşmada durmak manasına gelmektedir. Sözünde durmanın, ettiği yeminini yerine getirmenin ve yapt...

Bediüzzaman Hazretlerinden Mektup Var!

بِاسْمِه۪ سُبْح?ان?هُو ?اِنْ مِنْ ش?ئٍْ اِلّ?ا يُس?بِّحُ بِح?مْدِه۪ا?لسّ?ل?امُ ع?ل?يْكُمْ و? ر?حْم?ةُ اللّٰهِ و? ب?ر?ك?اتُهُ Azîz, sıddîk kardeşlerim! Çok tecrü...

Vardan Yok Yoktan Var Olur Mu?

DR. EBUZER ÖZKAN “Evet, Kadir-i Mutlak’ın iki tarzda hem ibdâ‘, hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek; en kolay, en suhuletli ...

Necran Hristiyanları

SALİM MERCİ 5. yüzyılda Hîre ile ticaret yapan Hannân (Hayyân) vasıtasıyla Hıristiyanlığın girmeye başladılar.

Muhteşem Gemi

Tahminen 4 milyar yaşlarında olan dünyamız, hayata elverişli bilinen tek gezegendir. Bilim adamlarının yıllardır yapmakta oldukları araştırmalara rağmen, henüz ...

Harry Potter Kimin Ajanı?

O?UZ DÜZGÜN Harry Potter benzeri Fantastik içerikli romanların başarılarını görüp hayıflanmak ve “keşke…” bataklıklarına sürüklenmek yerine, kendi zengin kaynak...

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Ölçü: Bediüzzaman Hazretleri, muhataplarını talebelik mertebesine çıkarmak için azami gayret sarf ediyordu. Sırf Risâle-i Nurlara talebe olsunlar v...

Hat Sanatında Sülüs Yazı

MUSTAFA YILMAZ Aklâm-ı sitte içerinde yer alan ana üslûplardan birisidir. Sülüs’ün lügat manası üçte bir demektir, niçin bu adı aldığı husunda çeşitli görüşler ...

Mahremiyet Diye Bir Derdimiz, Bir Kaygımız Olmalı!

DR. MİRZA AKMESCİDLİ İnsana hürmet edil­mesini bizzat insanın ya­ra­tıcı olan Rabbimiz istemek­tedir. İnsanın her şeyi hür­mete layıktır. Özellikle başka­ların­...

Omega -3 Hakkında Merak Edilen Gerçekler

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Omega-3 hayatımızın devamı ve faydası için yaratılmış gerekli bir yağ asididir. Fıtratına konulan özellikleri cihetiy...

Şifrenizi mi unuttunuz?