134. Sayı: “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Kul Allah’ı Tecrübe Edemez

MUHLİS KÖRPE “İrade zayıflığından, kararsızlıktan kaynaklanan güçsüzlük yani Zaaf, insanın düşmanını hasmını yüreklendirir, cesaret verir yani teşcî‘ eder; Alla...

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Üstadımız Neden Ciddi Talebeler İstiyordu? (2) Hz. Üstad: “Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim...

Bizi Kurtar Yâ Rabb

MUHAMMED CÂVİD SARAÇO?LU ?u keşmekeş dünyanın olunca misafiri?aşkın şaşkın bağırdım, bizi kurtar ya RabbiNasıl mümin kimseler desteklermiş kâfiri?aşkın şaşkın b...

Mutlu Mesud Olmak İster misiniz?

AHMET HÜSREV ACAR Rabbimizin bizim için tayin ettiği nimetlere kanaat edip şükretmek o nimetleri ziyadeleştirir. Hırsla, aç gözlülükle gözü hep yukarılara dikme...

Ubûdiyet, Emr-i İlâhîye ve Rızâ-yı İlâhîye Bakar

Ubudiyetin dâîsi, emr-i İlâhî ve neticesi, rızâ-yı İlâhîdir. Semerâtı ve fevâidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gāiye ol­ma­mak, hem kasden istenilmemek şartıyla, d...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Yavuz Sultan Selim Camii ve Külliyesi Kanûnî Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılmıştır. Yavuz, vefat etmeden ö...

Editör’den

METİN UÇAR SON SÖZÜMÜZÜ HENÜZ SÖYLEMEDİK Sesimizi değil sözümüzü yükselttiğimiz dönemlerden geçiyoruz. Güncel problemlerimize karşı tarihin şahitliği üzerinden ...

Niyetin Mahiyeti

KUDRET U?UR Niyet, Arapça bir kelime olup anlamı; “Bir şeyi yapmayı önceden kurma, zihinde tasarlama, yapmayı aklına koyma, yapmaya karar vermedir”.[1] Ayrıca: ...

Günah

ALİ GÜNTER  “Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve haddi asmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt ...

Kalb Nedir?

ALİ CİRİT Kalb sözlükte, iki akciğer arasında ve biraz solda bulunan, emme basma bir tulumba durumunda, vücuttaki kanı akciğerlere ve akciğerlerden döndükten so...

Kudüs Kırmızı Çizgimizdir

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze veya Filistin, çoğaltılacak isimler etrafında cereyan eden hadiseler veya her birine özel olarak at...

İmam-Küfür Mücadelesinde Neden Müslümanlar Yenilgiye Uğruyorlar?

ARİF EMRE GÜNDÜZ Bedîüzzaman Hazretleri, ehl-i küfrün niye çoğunlukla galip geldiğini şöyle izah etmektedir: “Dalâlette ve küfürde hem adem ve terk vardır ki; p...

Nesne mi Kalacağız, Özne mi Olacağız?

O?UZ DÜZGÜN Öznesi olmadığımız bir dünyada yaşıyorsak eğer, Kudüs meselesinde olduğu gibi o dünyanın etkiye açık nesneleriyiz demektir. Öznelik ve nesnelik iliş...

Bollukta Darlık, Darlıkta Bolluk Görenler

İDRİS TÜZÜN Elbette insanlar bolluk içinde darlık, konfor içinde rahatsızlık hissedecekler. Çünkü insanlar şükretmediğinden, Allah verdiği nimetlerden bereketi,...

İhtiyare Kadınlar Cennete Giremez!

MEHMET ÖZER İnsan fıtraten güzelliği sever ve sahip olduğu güzelliğin elinden çıkmasını istemez. İnsan, kendine bahşedilen hissiyat ve cihâzat sayesinde mahlûka...

Abi Ne Olur Bunu Yaz!

DR. AYHAN İNAK “Ben Varım! Ben De Varım!” Her genç “Ben varım! Ben de varım!” der. Bazen bunu yanlış yöntemlerle anlatır. Ama kesinlikle kendi varlığının kabul ...

Heidegger Tahiyyat Duasını ve Fâtiha Suresini Okudu mu?

O?UZ DO?RU Namaz hakkında azıcık malumatı bulunanlar bilecektir ki, namazda teşehhüd oturuşu denilen bir bölüm vardır. Bu bölüm ismini, “Et-tahiyyâtü lillâhi…” ...

Hat Sanatında Nesih Yazı

MUSTAFA YILMAZ Hat sanatında, Aklâm-ı sitte’nin çok kullanılan bir yazı çeşididir. Daha çok uzun metinlerin ve Kur’ân-ı Kerîm’in yazımında kullanılmıştır.

Kokoreç ve İşkembe Yemek İsteyeceksiniz…

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Sakatatlar vücut için ihtimal ki etten çok daha besleyicidir, kokoreç de buna dâhildir. Vücudu beslemekle kalmaz, bağ...

Ümmetin Derdiyle Dertlenecek Müslümanlar Yetiştirmeliyiz!

DR. MİRZA AKMESCİDLİ Bugün evlerde Mekke’nin, Me­dine’nin, Kudüs’ün sevgi­si­ni dualarla, ninnilerle ço­cuklara aşılayacak anneler, babalar yetiştirmeliyiz. Bu ...

Şifrenizi mi unuttunuz?