132. Sayı: “Bediüzzaman Hazretleri ve Kur’an Harfleri”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Yemeği Birlikte Yiyiniz

Yemeği birlikte yiyiniz, ayrı ayrı değil;çünkü bereket toplulukla beraberdir. -İbn Mace- ح?دّ?ث?ن?ا الْح?س?نُ بْنُ ع?لِيٍّ الْخ?لّ?الُ ق?ال?: ح?دّ?ث?ن?ا الْح?س?...

Hat Sanatında Mağribî Yazı

MUSTAFA YILMAZ Mağribî, Özellikle Endülüs’te ve günümüzde Tunus, Fas ve Cezayir’de kullanılan yazı türüne verilen addır. İslâm coğrafyasının tümünde...

Mevt

MUHLİS KÖRPE Mevt, yani ölüm tevehhüm edildiği, zannedildiği gibi dehşetli değildir. Akaid veya amel konusunda doğru yoldan ayrılmak manasına gelen dalâlet haki...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Ürgüp Karamanoğlu Camii Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 14. Yüzyılda yaptırılmıştır. Karamanoğlu Camii, inşa edildiği dönemde, caminin yanı...

Editör’den

METİN UÇAR Tarihi Durduran Adam Seyyah ve yazar Abdürreşid İbrahim, Japonya gezi notlarını anlattığı kitabında, Prof. Takata’nın Japon yazısı ile ilgili konuşma...

Sultan 2. Abdülhamid’in Siyasi Dehası

ARİF EMRE GÜNDÜZ Meşrutiyet dönemlerini çıkarırsak 30 senelik saltanatında resmen Osmanlı Devletinin bir karış toprağını kimseye yedirmemiş olan Sultan 2. Abdül...

Kanayan Yara: Ortadoğu

ZEYNELABİDİN YILDIRIM “Ortadoğu” isimlendirmesi müsteşrik ve oryantalistlerindir, bizim değil. Biz buraları, Kanuni’nin Fransuva’ya: “…Acem’in ve ?am’ın ve Hale...

Risale-i Nur’dan

Bu Kışın Devamına İhtimal Verebilir misin? Bundan on sene evvel Tiflis’e gittim. ?eyh Sanan tepesine çıktım, dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi.

Bediüzzaman Hazretleri ve Kur’an Harfleri

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an harflerinin okunup yazılmasına büyük ehemmiyet vermiş ve Risale-i Nur talebelerini, Kur’an harflerine hizmet etmeye tekrar tekrar...

Risale-i Nur’u Yazmanın Önemi

Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risalesinin sonundaki Yazı Mektubunda iki hadis-i şerife dayanarak Risale-i Nur’u yazanların yüz şehid sevabı kazanabi...

Risale-i Nur Neden Elle Yazılıyor?

“Risale-i Nur Talebesinin en ehemmiyetli vazifesi, onu yaz­­­mak veya yazdırmaktır ve in­­ti­­­şa­rına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Ri­sale-i Nur Ta...

Kırılan Aynalar, Yıkılan Dünyalar

DR. EBUZER ÖZKAN Galat-ı his nev’inden insan kendini layemut (ölümsüz) zanneder. Ölmemek düşüncesi, zamanın geçmesini sadece takvim yapraklarının değişmesi şekl...

Sanal Âlemde Gasp Edilen Özneliğimiz

O?UZ DÜZGÜN İnternetin ve bilhassa da sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüz insanı, –sözde- ikinci bir varoluş alanı daha keşfetmiş oldu. “Cogito er...

İmam Buhari (ra)

MUSTAFA ALTINSAOY “Ümmetimin Âlimleri İsrail oğullarına gönderilen Peygamberler gibidir”. Yeryüzünün hakiki kahramanlarıdır onlar…

Sadece Kur’an’la Amel Edilmesini Söyleyenlerin Cehaletlerinin Ortaya Konuşu

Her asırda bir şekilde kendine taraftar bulan, bir kısım yerlerde kendilerini Kur’aniyyun olarak ifade eden, biz yalnızca Kur’an’da bulduğumuza tabi oluruz diye...

Sabırsız Olmaz Oğul!

AHMED HÜSREV ACAR ?eyh Edebali nasihatinde, “Sabırsız olmaz oğul. Sabırsız menzile varılmaz. Kaf Dağı’na sabırsız ulaşılmaz.” diyor. Evet, sabırsız hiçbir...

Sabır Üçtür

BİRİSİ: MASİYETTEN SABIR. İsyan etmemek, günah işlememek üzere sabırdır. Yani Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçınmak üzere sabırdır. Mesela bir kimsenin ...

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN İstiklâlimiz ve İstikbâlimiz İçin Bize Ciddi Talebeler Lazım İçinde bulunduğumuz süreç göz önünde bulundurulduğunda, istiklâlimiz ve istikbâlimiz i...

Kusurunu Görmemek O Kusurdan Daha Büyük Bir Kusurdur

HÜSNÜ ÇELİK Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerinden birisi de “et-Tevvab”dır. Allah’ın bu ismi, ayetlerde ve hadislerde çokça geçmektedir. Bu ism-i celilin muktezası...

Ben, Aileme Aidim!

DR. MİRZA İNAK Uzmanlar aileyi “Aynı evde birlikte yaşayan, en küçüğü karı kocadan, daha genişi anne, baba, çocuk, akraba ve yakınlardan meydana gelen topluluk,...

Yemek Bağımlısı mısınız?

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Kaçımız yemeğin o güçlü çekimini hissediyor ve tüm hayatının yemeğe teslim olmamak için verilen uzun bir mücadele old...

Şifrenizi mi unuttunuz?