131. Sayı: “Risale-i Nur, Tarikat ve Cemaatler”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Din ve Hayat

MUHLİS KÖRPE Din ile hayatı birbirinden ayırmanın yani kābil-i tefrik etmenin mümkün olduğunu zannedenler her türlü felâkete sebebdirler II. Abdülhamid dönemind...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Saruhan Saruhan, Sultan 2. İzzettin Keykavus tarafından 1249 tarihinde yapılmış bir Selçuklu eseridir. Toplam 2000 m2 alan üzerine oturan bu k...

Editör’den

METİN UÇAR Samimiyet Testinden mi Geçiyoruz? Bu ay kapağa Risale-i Nur, tarikat ve cemaatleri taşıdık. Çünkü yaşadığımız 15 Temmuz süreci, millet olarak bize he...

Risâle-i n3ur ve Tasavvuf

İDRİS TÜZÜN Risalelerde tasavvuf ele alınırken genel olarak şu beş madde üzerinde durulur: Ehl-i keşif ve ehl-i keramet olan evliyanın vahdaniyete, risalete ve ...

Risale-i Nurdaki Hakikat Mesleği Ne Mana İfade Ediyor? Tarikat ve Tasavvuftan Ne Farkı Var?

ABDULLAH KOCA “Rahman (olan Allah)’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin! Haydi, gözü(nü) çevir (de bir bak), hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözü(nü...

Tarikat ve Tarikattan Maksat Nedir?

HÜSNÜ ÇELİK Lügatte, “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” anlamındaki tarikat, ıstılah olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve davranış...

Cemaat ve Tarikatlerin Topluma Faydaları

SELAMİ YAKUT Günümüz toplumuna baktığımızda, varlığının amacından, hayatının gayesinden habersiz yaşayan, tek derdi dünya olan dünyevî şeylerden başka bir şey d...

Cemaatler ve Tarikatler Hakkında Genelleme Yapmak Doğru Değildir

MUSTAFA KAYA İslam’ın hayat şeklini yani, Kur’an ve Sünneti muhafaza edip diğer nesillere aktaran cemaat ve tarikatları eleştirmek veya kötülemek, İslam kültür ...

Tasavvuf ve Tarikatların Tarih Boyunca İnsanlığa Yaptığı Hizmetler

MURAT ALTINSOY Cenâb-ı Hak insanları muhtelif olarak yaratmış. Bu farklılardan dolayı, insanların hepsini bir meslek ve bir kalıp içine sokmak mümkün değildir. ...

Cemaat ve Tarikatlere Kimler, Neden Karşı?

ZAKİR ÇETİN Maalesef din düşmanları, İslamiyet’in son kalesi olan Osmanlı’nın yıkılmasını fırsat bilip bütün tahribatçı ve ifsat komitelerini kullanarak eşi ben...

Bayram İçinde Bayram Varmış…

MUSTAFA YANKIN “Dünya iyilikle değişir” sloganıyla çıktık yola. Kara kıtanın, kara insanlarının beyaz gönülleriyle buluşmak, mahzun gönüllere bir nebze neşe ser...

İmam Mâturidî’yi Yeniden Keşfetme Zamanı

O?UZ DÜZGÜN Aydınlanma ile birlikte Batı düşüncesi, Kilise’nin baskıcı ve tek tipçi tahakkümünden kurtulmanın coşkusunu yaşadı. Bu coşku onu, din dışındaki bütü...

Kalemlerin Eşliğinde Yazılan Manevi Cihanda “Değer”

İBRAHİM SARITA? “Ne zaman kılıç sesleri yükselse, savaş hızlansa Resûlüllahı arardı gözlerimiz” diye ifade buyurmaktadır, Allah’ın Arslanı Hz. Ali Kerremallahü ...

Vazifemiz Hizmettir

DR. MUHAMMED BOSTAN “Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir”[1] sırrınca efendi olmanın şartı hizmet etmektir. Vazife ve hizmet kelimeleri benzer manalarda...

Kulun Allah’a En Yakın Olduğu An

ARİF EMRE GÜNDÜZ “İ’lem eyyühe’l-azîz! Kur’ân-ı mu’cizü’l-beyânın büyük bir ölçüde tekrâr ettiği ihyâ-yı arz ile, toprak unsuruna nazar-ı dikkati celb ettiğinde...

AHMED HÜSREV ACAR ?übhesiz ki “Rabbimiz Allah’tır” deyip, sonra (ihlâs ile) dosdoğru olanların üzerine (ölüm ânında, kabirde ve haşir meydanında): “Korkmayın, ü...

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Gözü Kör Eden Hastalıklar ve Tedavi Çareleri (2) Ülfet, insanın zihin dünyasını istila ederse sahibini dalalete düşürür. Günümüzde ‘bilim adamı’ un...

Hat Sanatında Yazı Çeşitleri: Kûfi Yazı

MUSTAFA YILMAZ İslâm yazısının aslı, Ârâmi asıllı Nabatî hatta dayanmaktadır. Kûfîyazı, tarihi süreç içinde Nabatî yazısından geliştirilmiştir. İslâm’ın ilk yıl...

Aile Hayatı İçin, Yalan Bir İhtiyaç Değildi!

DR. MİRZA AYHAN İNAK Bugün yalanın yıkıcılığı, bozuculuğu aile hayatını tarif edilmez bir şekilde olumsuz etkiliyor. Yalan her yerde kötü olduğu gibi evlilik ha...

Kadın Hakları Nasıl Korunur

ZAKİR ÇETİN Koca, Ailenin Reisidir “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. Çünkü Allah onlardan bazısını (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılmıştır. ...

Yemek Bağımlılığı

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Scripps’in araştırması gösteri­yor ki sağlıksız beslenmeyi ar­tık bir irade problemi olarak gö­re­meyiz. Neticede far...

Şifrenizi mi unuttunuz?