129. Sayı: “Avrupa’nın Yüzündeki Makyaj Dökülüyor”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Mübâlağâ, Zemm-i Zımnîdir

MUHLİS KÖRPE Bir şeyi olduğundan fazla büyütme veya küçük düşürme anlamına gelen mübâlağa, zemm-i zımnîdir. Yani gizli bir yerme ve kötülemedir. İnsan, muhatabı...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Bedîüzzaman Hazretlerine Suikast Gizli din düşmanları, ömrü boyunca defalarca Bedîüzzaman Hazretlerini zehirleyerek vücudunu ortadan kaldırmay...

Editör’den

METİN UÇAR Avrupa’nın Maskesi Batı hayranlığının başlaması, kendi dinamiklerimizden sarf-ı nazar etmekle tezahür etti. Hatta öyle zaman geldi ki, dün mefa...

Rabbanî Kamçılar

MUSTAFA TOPÖZ “ … Teellümât-ı ruhâniye ise sabra, mücâhedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır. Çünkü emn ü ye’sin vartasına düşmemek hikmetiyle, havf ve rec...

Avrupa’nın Yüzündeki Makyaj Dökülüyor

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Ortaçağ Avrupa’sı; yüzlerce yılı kapsayan bu iki kelimenin mahiyetini savaşlar, haçlı seferleri, engizisyonlar, kilise hegemony...

Batı Dünyasının Zorbalıkları

ALMAN GAZETECİ: JÜRGEN TOTENJOFER 30-40 Iraklının bir Amerikan bombasıyla öldürüldüğünü duyduğunuzda, Iraklıların canının çok fazla bir değer taşımadığını görec...

Kurtuluş Savaşı ve Bediüzzaman Hazretleri

ALİ SEMERCİ Algıları yalan, yanlış ve iftiralarla yönetmeye alışmış, cerbezeyi meslek edinmiş, itibar celladı, İslam düşmanı komite bu coğrafyada ümmetin birliğ...

Balkanları Neden Kaybettik?

ARİF EMRE GÜNDÜZ Balkanların fethi Osmanlı Devletinin Rumeli ve Balkanlara ilk ayak basışı, 1356 senesinde Çimpe Kalesinin fethiyle olmuştur. Çimpe Kalesinin fe...

Marifetullaha Açılan Bir Tefekkür Penceresi

MUHAMMED SAİD ARPACI “Yedi kat gök ve yer ve içindeki her şey (Allah’a) hamd edip tesbih eder.” (İsra, 44) Eser Sanatkârından Haber Verir    ...

Ahmed Hüsrev Altınbaşak (v.20 Temmuz 1977)

Vefatının 40. Sene-i Devriyesinde Rahmetle Yâd Ediyoruz Bediüzzaman Hazretlerinin “Hüsrev gibi bir Nur kahramanından –benim yerimde ve Nur’un şahs-ı manevi...

Bir Ramazanın Ardından

ZEYNELABİİN YILDIRIM Ramazan ayı geldiğinde, Hoca efendiler Ramazan’ın rahmet ayı olduğunu ifade etmek için: “Ramazan ayında mered şeytanlar bağlanır, geriye si...

İhtiyaçlarımızın Farkındalığını Ne Kadar “Değer”lendiriyoruz?

İBRAHİM SARITA? Canım istemiyor? Müsait değilim? Yarın olsa… Neye yarayacak ki?!

Allah İkinci Bir Yemen Türküsü Yazdırmasın

AHMET YASİR FETEN Havada bulut yok bu ne dumandır?Mahlede ölüm yok bu ne figandır?u Yemen elleri ne de yamandırAh o Yemen’dir gülü çemendirGiden gelmiyor acep n...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz

MUHAMMED AYDIN Yedinci ?ua Risalenin İsmi/İsimleri:         Yedinci ?ua, Âyetü’l-Kübrâ, Asa-yı Musa Telif Tarihi ve Yeri: &nb...

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Kıymeti Tam Anlaşıl(a)mayan Risale: Onuncu Söz Onuncu Söz, Risale-i Nur’un ilk yazılan eserlerindendir. 1927 yılında Barla’da yazıldı. Risalenin te...

Hüsn-i Hat, Güzel Yazı Üzerine…

MUSTAFA YILMAZ  İnsanın güzele olan meyli, bu duygusunu çevresinde bulunan her şeye aktarmasına sebep olmuştur; bir yönüyle bütün hayatı bu gayret içerisin...

Yuvaları Ayakta Tutan 6 Harfli Bir Kelime

DR. MİRZA AKMESCİDLİ Evlenmek kolay, lakin evlilikleri problemsiz götürmek zor günümüzde… Kendine ideal eş arayan çok, ancak ideal eş olmaya çalışan maale...

Makarna Kilo Aldırır mı?

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Sıcak Ağustos günlerinde hafif ve kolay yemekleri arıyoruz. Mesela makarna; çok sevilen ayrıca hazırlaması oldukça pr...

Şifrenizi mi unuttunuz?