128. Sayı: “Din Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Demedim mi?

Oraya gitme demedim mi sana,seni yalnız ben tanırım demedim mi?Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi ben’im?Bir gün kızsan bana, alsan başını, yüz b...

Cehil Mecazı Eline Alsa Hakikat Yapar

MUHLİS KÖRPE İlmin zıddı olan cehil, bir kelime veya ifadenin bir münasebetle gerçek anlamından başka bir manada kullanılması demek olan mecazı eline alsa, onu ...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz

MUHAMMED AYDIN Cennet Sözü Risalenin İsmi : 28. Söz, Cennet SözüTelif Tarihi ve Yeri : 1928 (tahmini) – Barla Cennet BahçesiDili : TürkçeKonusu : Cennetin ahval...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Has Ahır Osmanlı sarayında, Padişah ve yakın hizmetinde bulunan kimselerin atlarının bulunduğu ahırlara Has Ahır denilmiştir. Saray ahırı, Ist...

Editör’den

METİN UÇAR Yaşasın Tatil Başlıyor! Kıymetli İrfan Mektebi okuyucuları! Bir okul dönemi daha nihayete erdi. ?imdi tatil dönemi başlıyor. Burada dikkat çekmek ist...

Marifetü’n-Nebi

MUHAMMED SAİD ARPACI Marifetullah Olmadan Kulluk Olmaz! Allah Teâlâ bizi yaratmış ve imtihan için bu dünyaya göndermiştir. Bizim dünyadaki en önemli vazifemiz, ...

ZAKİR ÇETİN ق?ال?تْ رُسُلُهُمْ أ?فِي اللّهِ ش?كٌّ ف?اطِرِ السّ?م?او?اتِ و?الأ?رْضِ ي?دْعُوكُمْ لِي?غْفِر? ل?كُم مِّن ذُنُوبِكُمْ و?يُؤ?خِّر?كُمْ إِل?ى أ?ج?لٍ مّ...

Din Eğitiminde Dikkat Edilecek Bazı Hususlar

NECATİ İLMEN Bahsimiz öğreticilerin din eğitimini verirken nelere dikkat etmesi gerektiği… ?ayet bu yazımızda çocuklarımıza din eğitimi verirken konu olarak işe...

İlim Talebesi Olabilmek

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. S...

Sen Güzele Talip Ol!

NACİ MİLEN Kaldığım köşk muhteşemdi. İşlemeli ceviz ağacından kapıları, Ahlat taşından duvarları, vitraylı pencereleriyle göz kamaştırıyordu.  Dışı gibi iç...

Hürriyete Hitab’ı Anlamak

ALİ SEMERCİ Said Nursi (ra) 1907’nin Aralık ayının sonlarında İstanbul’a, Bitlis Valisi Tahir Paşa’nın referans mektubuyla gelir. Kıyafet ve üslubundan dolayı ö...

Mazlumların Sesini Duyan Var mı?

ARİF EMRE GÜNDÜZ Bir zaman, ziyâde rikkatimden ve fazla şefkatimden ve acımak duygusundan, zîhayatların, husûsan onlardan zîşuûrların ve bilhassa insanların ve ...

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN İnsana Yakışan Hemcinsine Yardım Etmektir İnsan yaratılışı itibariyle medenidir. Yani sosyal bir varlıktır. Kubbeyi oluşturan taşların birbirine da...

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TÖPÖZ İlim sıfatına sahip ama sert mizaçlı birisi olsun. Bu zatın sert mizaçlı olmasından kaynaklanan bazı yanlışlarından ve kabahatlerinden dolayı ilmi...

Yıldız Sarayı Hümâyûnu

MUSTAFA YILMAZ Yıldız Sarayı, Beşiktaş Yıldız Tepesi`nde Türk Osmanlı Saray mimarisinin en son örneğini oluşturan yapı gruplarındandır. Sarayın bulunduğu “...

Özgürlük (Duygusal Bağımsızlık)

MEHMET DALKIRAN Özgürlükten kastım, olumsuz duygulardan kurtulmaktır. Bu anlamda özgürlük, gelişmemizi ve kapasitemizi gerçekleştirmekten bizi alıkoyan engeller...

Çocuk ve Namaz

Sual: 6,5 yaşında bir erkek çocuğum var. Namazı nasıl sevdirebilirim? Bu yaşlarda sabah namazına kaldırmak uygun olur mu?  Cevap:

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Temmuz, benim en sevdiğim sebze ve meyvelerin olduğu, bol çeşitli, en bereketli aydır… Buyurun sebzelerimiz hak...

Şifrenizi mi unuttunuz?