125. Sayı: “Sultan Abdülhamid Han ve Bediüzzaman Hazretleri”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Her Hayrın Başı Besmele

MUSTAFA YILMAZ İslâm’ın ilk günlerinden günümüze kadar, hat sanatçıları başta Kûfî ve Makılî olmakla beraber Muhakkak, Reyhanî, Sülüs, Nesih, Tevkiî, Rikaa, Tal...

Gençler Osmanlıca Yarışıyor

HAYRAT VAKFI 2014 senesinden itibaren İstanbul, Sakarya ve Denizli de liseli gençler arasında Osmanlı Türkçesi yarışmaları yapılıyor. İstanbul’da öne çıkan 40 l...

MUHLİS KÖRPE Öyle zaman ve zemin, öyle şartlar şerâit oluyor ki, bu zaman ve zeminde, bu şartlar altında tahtında az bir hareket, küçük bir iş veya ufak bir ame...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz

MUHAMMED AYDIN 10. Haşir Risalesi Özeti (2) Risalenin İsmi : 10. Söz, Haşir RisalesiTelif Tarihi ve Yeri : 1928- BarlaDili : TürkçeKonusu : Yüce Allah’ın varlığ...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Allah’ı Zikretmek Ebû Hureyre (ra) ve Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “İnsanl...

Editör’den

METİN UÇAR Bin Düşün, Bir Konuş Çinlilere ait olduğu söylenen bir söz var: “İlginç zamanlarda yaşayasın!” ?öyle bakıyorum da, ‘bir asırdır yaşadığımız zamanlard...

Sultan Abdülhamid Han ve Bediüzzaman Hazretleri

ZAKİR ÇETİN Bediüzzaman Hazretleri İle Sultan Abdülhamid Han arasındaki münasebetin doğru tahlil edilebilmesi için bazı hususlar çok önemlidir.

Üç Nasihat

AHMED SAİD GÜNDÜZ Hayır ve şer her ne işlerse kişi kendinedir Kimseyi hor göremez bilse kişi kendi nedir

İBRAHİM SARITA? İne gönül, kalka gönülHep doğruya baka gönülHak vergisi… Hakk’a gönülVermeyene anlatılmaz.

Risale-i Nur’da İslam Medeniyeti ile Batı Medeniyeti

OSMAN SONSAK Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edil...

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Hakikate Giden En Kısa Yol İslâm tarihine baktığımızda dini eğitimin halka, sistematik olarak mektep, medrese ve tekke üzerinden verildiğini görürü...

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TOPÖZ İslâm Âlimlerinin Aralarındaki Müthiş İhtilâfların Sebepleri Âlem-i İslâm, intizamı bozulmuş bir vekiller meclisine veya bir istişare kuruluna ben...

Kıyamet (Kamame) Kilisesi

AHMET YASİR FETEN Hz. İsa son akşam yemeğini Zeytin Dağı’nda yer ve ellerini semaya açar; “Ya Rabbi beni o peygambere (Hz Muhammed’e) ümmet eyle” diye niyazda b...

Dünya, Ahiret Âleminden Bir Menzil mi Olacak?

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Bahr-i muhit-i kainatda, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan kürre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşalt...

Oruç ve Uzun Yaşam

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYR. EDİBE BEKİN Oruç tutmanın faydalarını ele alan ilk uzun dönemli araştırmaların çoğu kemirgenler üzerinde yapıldı. Orucun faydalar...

Diploma Devri Kapanıyor, Sevgi Devri Başlıyor (Hatta Başladı Bile)

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHTTİN YAYLAMAZ Dün akşam, bir misafirimle birlikte, Bostancı civarında Maltepe’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; sosyal t...

Sakın Onlara “ÖF!” Bile Deme

MURAT ONUR YA?IZ Ailenin temelini oluşturan ve dünyaya gelmemize vesile olan anne ve babalardır. Çocukları için her türlü emek ve fedakârlıkta bulunurlar. Fedak...

Şifrenizi mi unuttunuz?