121. Sayı: “Sünneti Terk Ettiğiniz Zaman Helak Olursunuz!”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Kuva-yı İnsaniye Tahdid Edilmediğinden Cinayeti Büyük Olur

MUHLİS KÖRPE Hayvanın hilafına, insandaki kuvveler, fıtrî tahdid olmamış. Onda çıkan hayr u şerr, lâ-yetenahî gider. Onda olan hodgâmlık, bundan çıkan hodbinlik...

İDRİS TÜZÜN Kamus-u Muhitin mütercimi Asım Efendi şöyle der: Müellifin Ba­sair’de beyanına göre ( شفاعه شفع ) manasınadır, bir kimseye nâsır ve muîn, yahut onda...

Dikkat Edin!

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ken­dileri inanan kimseler olmadıkları hâl­de: “Allah’a ve ahiret gününe iman et­tik” derler. Allah’ı ve iman edenleri al­dat...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Darende Ulu Camii Malatya’nın Darende ilçesi, Zaviye Ma­hallesi’nde bulunan Ulu Caminin ki­tabesi bulunmadığından yapım tarihi bilin­memektedi...

Editör’den

METİN UÇAR Allah’ı Seviyorsanız Peygambere (sav) Uyacaksınız! Rabbimiz Kur’an-ı Hakim’de: “(Habîbim, ya Muhammed!) De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız...

Ahlaktan Soyutlanmış Kodların Tezahürü: Batının İkiyüzlülüğü

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Gerek toplum bilimi, gerek siyaset bilimi, gerekse uluslararası ilişkiler gibi bilim alanlarında kimi yaklaşımlar; toplumsal ve...

Besmelenin Sırrı 12

MUAMMER YANIK Birinci Söz Bil Ey Nefsim191- Bu cümlede insanın en birinci muhatabı ve talebesi, kendi nefsi olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü kendi nefsini ikna ed...

Tüketim Çılgınlığı ve Çocuk

PEDAGOJİ DERNE?İ Tamah ve açgözlülük, başka hiçbir çağda bugün olduğu kadar şiddetli hırs halinde kendini açığa vurmamıştır. İnsanoğlu var olduğundan beri, elde...

Sedef Kakma

MUSTAFA YILMAZ Sedef, içinden inci çıkan istiridye kabuğudur. Pek çok deniz kabuğunda bulunan ve sedefçilikte kullanılan sert, hâkim rengi beyaz olmakla beraber...

Bismillah

ALİ SEMERCİ Her hayrın başı, islamın nişanı, mevcudatın zikridir BİSMİLLAH. Acizlerin kudreti, fakirlerin rahmeti, zayıfların kuvvetidir “Bismillah”… Tıls...

Aile Hayatı Müslümanın Cennetidir

Benimle görüşen ekser dostlardan, kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim, “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungahı ve bir nevi‘ cenneti ve...

Çocuk Eğitiminde Doğru Kitap Seçimi (Bir İkra Serüveni)

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ “Ata su içirmek için ıslık çalmak gereklidir.” Merhaba değerli kardeşlerim. Çocuk eğitiminde, hatta tüm eğitim sektör...

Beslenme Dünyasına Hoşgeldiniz!

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Selamünaleyküm, kıymetli İrfan Mektebi okurları… Nereye gitsem sürekli beslenmeyle ilgili konuşulduğunu duyuyorum. He...

Sünneti Terk Ettiğiniz Zaman Helak Olursunuz!

ENES ÇALIK Sünnet kelimesi sözlükte; yol, usul, âdet, iyi veya kötü bir kimsenin alışkanlık haline getirdiği davranışlar manasına gelmektedir. Hadis âlimlerine ...

Tevbe, Dikeni Gül Etmektir

OGÜN PEÇENEK Allah Tövbeleri Kabul EdendirSözlükte “Allah’a dönüş ve yöneliş” anlamına gelen tövbe, dini terim olarak “Günahtan Allah’a dönme” anlamındadır. Yan...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 12

MUHAMMED AYDIN Risalenin ismi: 15. ?ua, el-Hüccetü’z-ZehraTelif tarihi: 1949Telif yeri: Afyon HapishanesiDili: Türkçe

Nurdan Ölçüler 12

ZAFER ZENGİN Asıl Vazife Asıl VazifeÜlke olarak yakın zamanda çok önemli süreçlerden geçtik, geçiyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada son derece hararetli ve hareketl...

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TOPÖZ Himmeti Milleti Olanın, Kıymeti Milleti Kadardır Himmet, kalp isteği ile gösterilen ciddi gayret demektir. Bir insanın himmeti, yani kalbî gayreti...

Kaderde Ensar Olmak Varsa

MUHAMMED VAHAP YOLCU “Zalim izzetinde mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyorlar.”Üstad Bediüzzaman Said Nursi...

Gökyüzünün Yıldızlarını (ra) Tanımaya “Değer”

İBRAHİM SARITA? “Eğer siz sahabeyi görseydiniz ‘Onlar deli midir?’ derdiniz. Onlar sizi görseydi ‘Bunlar Müslüman değiller mi?’ derlerdi.”Âlemlere rahmet olarak...

Evliya Çelebi Yolu

ARİF EMRE GÜNDÜZ Dua edip dedim tarihin ey daniş! Bu mebnanınZemin durdukça dursun bu bina-yı asuman-asa Evliya Çelebi SeyahatnamesiOsmanlı klasik dönemi ile il...

İslâm’da Nesh

ZAKİR ÇETİN م?ا ن?نس?خْ مِنْ آي?ةٍ أ?وْ نُنسِه?ا ن?أْتِ بِخ?يْرٍ مِّنْه?ا أ?وْ مِثْلِه?ا أ?ل?مْ ت?عْل?مْ أ?نّ? الله? ع?ل?ى? كُلِّ ش?يْءٍ ق?دِيرٌ“(Biz) bir ayeti...

Şifrenizi mi unuttunuz?