119. Sayı: “Bediüzzaman Said Nursi’ye Atılan İftiralara Cevaplar”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TOPÖZ İslâm Cihanşümul Bir Dindir İslâm’ın hakikatleri dar dairede, fakir, fukara, bedevi, mürteci ve mutaassıp bazı insanlara mahsus değil; umum âlemi ...

“Tahrîb Esheldir, Zayıf Tahrîbci Olur”

MUHLİS KÖRPE Bediüzzaman hazretleri burada insan hayatında önemli bir yeri olan gücün tanımını vermektedir. O, gerçek gü­cün yeni bir tanımını yapmaktadır. Ger­...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 10

MUHAMMED AYDIN Hutbe-i ?âmiye Özeti (3) İnsanoğlu, bu kadar şehadetleri çürütüp, is­tikra-ı tammeyi kırıp, ilahi meşieti ve kâi­nattaki ilahi hikmete karşı inat...

Editör’den

METİN UÇAR Karalamadan Önce Kapıyı Arala Eski zamanlarda bir gün bir adam devesiyle yolculuk ederken büyük bir çölden geçmesi gerekmiş. Birkaç saat yolculuk yap...

Bediüzzaman Said Nursi’ye Atılan İftiralara Cevaplar

SAİD YAVUZ “… İmanı kurtarmak ve Kur’an’a hizmet için, Mekke’de olsam da buraya gelmek lâzımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler ha...

Nurdan Ölçüler 10

ZAFER ZENGİN İslam Dünyasını Sarsan Hastalıklar Ve Tedavileri 2016 Yılı Kurban organizasyonu için Hayrat Yardım Derneği gönüllüsü olarak Kamboçya’ya gittik. Yar...

İslam Medeniyeti’nde Yönetim Anlayışının Esasları

EMRE ARACI İdarecilik veya diğer adıyla yönetim, Hz. Âdem’den (as) beri var olagelen bir olgu olarak günümüze kadar gelmiştir. Ve insanlığın en temel ihtiyaçlar...

Eğitim Sevgiden İbarettir

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Mutlu çocuklar, anne baba tarafından sevgi ile doyurulan çocuklardır. Çocukluğunda anne sevgisini yeterince alamamış ...

Namazgâhlar

MUSTAFA YILMAZ Dilimize Namazgâh olarak girmiş olan bu ibadet mekânları, Farsça kökenli “Namaz” kelimesi ile “yer” anlamındaki “gâh” edatının birleşimiyle meyda...

Besmelenin Sırrı 10

MUAMMER YANIK Birinci Söz Bismillah’taki Rahman: Büyük nimetlere yani yıldızlara güneşlere aylara anasır ve madenlere bakar. Rahim: Küçük nimetlere yani nebatat...

Duvardaki Takvim

DR. MİRZA İNAK | MÜLAKAT: METİN UÇAR Kartonlarıyla duvarlarımızı süsleyen, rakamlarıyla ömür sayfalarımızın azalarak değiştiğini ihtar eden, fakat diğer tarafta...

Kerbela

ARİF EMRE GÜNDÜZ Hazret-i Hüseyin ve akrabâsına, o fâcia sebebiyle hâsıl olan netâic-i uhreviye ve saltanat-ı rûhâniye ve terakkiyât-ı maneviye, o kadar kıymetd...

Sanatkârın ve Eserinin Değer’ini Bilmek

İBRAHİM SARITA? Ecdadımıza karşı olan kadirşinaslığımızı gözden geçirmeye, asırlardan müteşekkil zaman vagonlarıyla günümüze intikal eden sanat eserleri ve bunl...

Çocukların Okula Alışması Nasıl Sağlanır?

PEDAGOJİ DERNE?İ Anne ve babanın çocuğun okula gitmesi ve alışması konusunda fikir birliği içinde olması, aynı tutumu benimsemesi çok önemlidir. Ebeveynden biri...

Besin Alerjileri ve Besin Duyarlılıkları

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Beslenme; büyüme, yaşamın devam ettirilmesi ve sağlığın korunması için besinlerin vücuda alınması ve kullanılmasıdır....

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Tevâfuklu Kur’ân’ı yazmakHüsrev Efendi Hazretlerine nasib oldu Bedîüzzaman Hazretleri, Kur’ân-ı Kerîm’in Ayet Berkenâr ölçüsünü ortaya çıkaran...

Şifrenizi mi unuttunuz?