117. Sayı: “Hürriyetsiz Yaşamam!”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Celî Sülüs Kitâbeler

MUSTAFA YILMAZ Lugatte “âşikâr, iri, büyük” manalarına gelen celî, ıstılah olarak hat sanatında bir yazı cinsinin, meşk kaleminden daha kalın kalemle yazılan ir...

“Dimağda Merâtib-i İlim Muhtelifedir, Mültebise”

MUHLİS KÖRPE Tasdik aşamasında zihnin edindiği ilim/bilgiyle farklı bilgilere ulaşma imkânı bulur. Bu ilmi/bilgiyi zihin iltizam etmek yani doğrulamak veya yanl...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Hüsrev Efendi’nin Yazılarındaki ?irinlik Hüsrev Efendi’nin yazılarındaki şirin­­lik, Bedîüzzaman Hazretleri tarafından çok be­ğenilmiştir. Onu...

Editörden

METİN UÇAR “Hürriyetsiz Yaşamam!” Nasıl olursanız, öyle idare edilirsi­niz” buyurmuştu, Efendimiz (sav). 15 Tem­muz akşamından itibaren Tür­kiye’de ...

Herkes Az – Çok İdarecidir: Peki, Nasıl?

İDRİS TÜZÜN Sosyal psikologlar, liderlik konusunda değişik çalışmalar yapmışlardır. Burada otoriter, demokratik ve lakayt liderler hakkında yapılmış bir çalışma...

Besmelenin Sırrı 8

MUAMMER YANIK Birinci Söz (8) Her Hayrın Başıdır. “Hayr” kelimesinin içinde tefekküri bir seyahat yapalım. Tefekküri seyahata başlamadan önce belirtelim ki, Ris...

Tesettürün Gerekliliği

Allahu Teâlâ’nın kadınların örtünmelerini emretmesinde çok hikmetler vardır. Kadınların örtünmeleri onların yaratılışlarının gereğidir ve fıtratları, duyguları ...

Nurdan Ölçüler 8

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (8) Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin keyfiyet ve kemmiyet meselesine son derece önem verdiğini tarihçe-i hayatı...

AVNİ ÇEBİ | MMG ETİK KURULU ÜYESİ ?ehir; insan, mekân, doğa, zaman, varlıklar, işler ve ilişkiler düzleminde insan irfan, kültür ve medeniyetinin geliştirdiği, ...

Yalnızlık mı, Huzur mu?

ELİF HÜMA ARSLAN Hani bazen yüreğindeki yük ağır gelir insana, anlatıp birileriyle paylaşmak, rahatlamak istersin. Paylaşınca sanki hafifleyecekmişsin gibi. Sen...

Takma Kafana

ARİF EMRE GÜNDÜZ “(Ey Habîbim!) Eyyûb’ü de (an)! Hani Rabbine: “Zarar gerçekten bana dokundu; sen merhametlilerin en merhametlisisin” diye nidâ etmişti. Bunun ü...

Olmasaydın Ol/a/mazdık!

Sevgili Peygamberimiz, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)’in vücut özellikleri ve güzel ahlakı hakkında Rudanî’nin Cemu’l-Fevaid isimli hadis külliyatında, torunu Hz...

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TOPÖZ Âmiriyet ve Memuriyetin İslâm’daki Yeri İnsan fıtratına en uygun, meşru ve bereketli olan geçim yolları sanat, ziraat ve ticarettir. Bütün çeşitle...

İbadet Hakkında 3 Soru

İbadet Edemeyenler Neden Edemiyor? Allah’ın insanı yaratmaktaki muradı, kendisine kulluk etmesidir. Fakat bu, Allah’ın muradı olduğu gibi, insanın k...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 8

MUHAMMED AYDIN Risalenin ismi: el-Hutbetu’ş-?âmiye, Devâu’l-Ye’s, Hutbe-i ?âmiye, Telif tarihi ve Yeri: 1327/1911, ?am Dili: Arapça, 1371/1955 Türkçeye Tercüme ...

İstemek İnsanın İktizasıdır

“Ey insanlar! Fâni, kısa, fâidesiz ömrünüzü bâkî, uzun, fâideli, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek, insaniyetin iktizasıdır. Bâkî-i Hakiki’nin yoluna...

Fasıldan Fasıla

NECATİ İLMEN “Hay ve kayyum olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Ali İmran,2) HAYAT Allah’ın “Hay” ismiyle başlar hayat. Hayatla birlikte anılar ve yaşanmışlıkla...

Kadın Berekettir

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Gerçek anlamda Ana Yazılımı hasar görmemiş kadın kesinlikle berekettir, değerli okurlarım. Kadın hem berekettir hem d...

Bağışıklık Sistemi İçin Beslenme Önerileri (2)

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Selamünaleyküm, çok kıymetli İrfan mektebi okurları! Geçen ayki bağışıklık sistemi ile ilgili yazımıza kaldığımız yer...

Şifrenizi mi unuttunuz?